Spolupráce
Stálí spolupracovníci

Ing. arch. Kateřina Gloserová
Ing. arch. Michaela Hudečková
Ing. arch. Vojtěch Ružbatský
Ing. arch. Dušan Sabol
Ing. arch. Tereza Šipková
Ing. Barbora Voříšková, Ph.D.
Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová
Martin Kunc

Odborná spolupráce

Atelier Arkáda / Ing. Iva Machulková, Ing. Martin Machulka – HIP
DELTAPLAN / Ing. Petr Blažka – HIP
Projekce dopravní Filip / Ing. Josef Filip, Ph.D. – dopravní projekce
Ing. Ladislav Fuchs – inženýrská činnost
KCE statika a dynamika staveb / Ing. Vít Hušek – statika
PROPOS Liberec – rozpočtování staveb
SAW Consulting – dopravní projekce
symbio studio / Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská, Marie Gelová, Klára Stachová – krajinářská architektura
Syrový – dopravní ateliér/ Ing. Květoslav Syrový – dopravní řešení
Jan Trafina – požární řešení
Trevisan ateliér+ / Ing. Jitka Trevisan – krajinářská architektura
Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD. – navrhování mostních staveb
Ing. David Vančuřík – vodní hospodářství
PK Vaner – navrhování silničních a mostních staveb
a další…