Sportovní klub Úsilné

Sportovní klub Úsilné

Navrhované zázemí sportovců sestává ze dvou objektů – sportovního a technického zázemí. Oba objekty jsou umístěny na části pozemku mezi vstupem na hřiště od rybníka a polem na východě. Z tvaru pozemku vychází i trojúhelníkový půdorys celého zázemí – ten kopíruje hranu fotbalového hřiště, rybníka a nově plánovaného hřiště. Tvar domu s vysokým čelem a rastrem sloupů navazuje na stávající objekt u tenisových kurtů a uzavírá tak celý sportovní areál. Hluboký ochoz bude během fotbalového zápasu sloužit jako krytá terasa, kam se pohodlně vejde velký stůl pro fanoušky a zároveň zde bude možné vstupovat do jednotlivých místností. Velký nápis SK Úsilné na fasádě nad ochozem dává přespolním jasně najevo, na kterém hřišti dnes hrají. Stejně tak výrazná je i dřevěná fasáda, která vychází z klubových barev.

Název projektu:
Novostavba zázemí sportovců při fotbalovém hřišti
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
1200 m3
HPP:
315 m2
Investiční náklady:
6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc
Bedřiška

Bedřiška

Bedřiška v roce 2020 už není místem žhářských útoků a hromad odpadků, jako před 10 lety. Bedřiška dnes řeší úbytek obyvatel, špatný technický stav domů, jejich složitou správu a údržbu a stále více nejistotu budoucího vývoje. Klíčové otázky jsou: Zda vůbec, případně jakým způsobem obnovit bytový fond? Lze opravit stávající domky, nebo je nutné je zbourat a postavit nové? Je vhodné stávající prostorové uspořádání Bedřišky? Má se Bedřiška rozrůstat? Jak moc? Kam? A co s lidmi, sousedy, kteří zde žijí? Jak je zde udržet?

Město Ostrava vnímá potenciál lokality i komunity, zároveň si je ale vědomé problémů, které se k nim váží. Proto zadalo zpracování této studie, která se otázkou revitalizace Bedřišky zabývá v širokých souvislostech a komplexně od návrhu zástavby a veřejných prostranství po popis možností zapojení místní komunity do její obnovy.

Tato studie, která byla projednána se zástupci samosprávy, městskými odbory, ale i zástupci místních, je prvním krokem, na který pro zdárnou realizaci musí navazovat kroky další.

Předložený návrh není jedním z “jednoduchých” řešení. Nejedná se o řešení, které by bylo lze realizovat příští rok. Jedná se o koncept, který bude realizován postupně, bude vyžadovat vůli ho dotáhnout a vůli po dohodě. Bude klást velké nároky na koordinaci.

Ve své podstatě je ale návrh lapidární. Stability a rozvoje lokality Bedřiška lze dosáhnout jejím otevřením a propojením s okolím, zapojením více subjektů do její obnovy, zvýšením počtu širokého spektra obyvatel a poskytnutím místní komunitě možnost získat společně se zodpovědností i vliv na budoucí vývoj Bedřišky. Navržený posiluje samosprávná role obyvatel a sníženy nároky na městskou správu. Model, který dokáže, ke každému domu a jeho obyvatelům přistoupit individuálně a v delším časovém horizontu.

Název projektu:
Revitalizace lokality Bedřiška
Klient:
Statutární město Ostrava
Adresa:
Bedřiška, Ostrava
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2019
Schválení dokumentace:
2019
Řešené území:
405100 m2
HPP:
23070 m2
Investiční náklady:
472 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
technická infrastruktura - David Vančuřík
Velké kino Zlín

Velké kino Zlín 2020

Koncept obnovy památkově chráněného Velkého kina stojí na těchto dvou základních bodech:
– zachování původního tvaru a konstrukce kina,
– vytvoření nové kvalitní městské kulturní instituce.

Halu Velkého kina není možné zbořit ani rozebrat, abychom ji pak postavili znovu v původní formě. Pro zachování původního charakteru stavby je nutné budovu, respektive konstrukci v co největší míře zachovat.

Za nejsilnější „obraz domu” považujeme jeho původní stav roku 1932. Líbí se nám jeho jednoduchost a účelnost. Tyto kvality Kinu vracíme. Očišťujeme vnější podobu domu od novodobých nánosů a vracíme se k původní objemové lapidárnosti stavby a odhalujeme velikost a konstrukční prostotu ocelové haly.

Nové Velké kino má dva sály. Malý pro 210 a velký až pro 900 sedících diváků. Tato konstelace umožňuje nepřetržitý provoz, kdy každodenní malé akce, příležitostně střídají akce velké. Život ve Velkém kině zabezpečuje velkorysá kavárna v jeho foyer, která se během letních měsíců otevírá na terasu před kinem. Nové Velké kino se otevírá směrem svým návštěvníkům.

Název projektu:
Velké kino moderního Zlína
Klient:
Statutární město Zlín
Adresa:
náměstí Práce, Zlín
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2020 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
8590 m2
Obestavěný prostor:
31800 m3
HPP:
3609 m2
Investiční náklady:
263 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid,
Dušan Sabol, Alžběta Widholmová, Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
požární řešení - Jan Trafina
statika - Excon / Vladimír Janata, Jindřich Syrovátka
Liberecká náplavka

Liberecká náplavka 2020

Záměr rekonstrukce liberecké náplavky vznikl v návaznosti na projekt Libereckého kraje, který kultivuje okolí krajského úřadu a souvisejících ploch. Město Liberec navazuje na tuto akci rekonstrukcí pozemků ve svém majetku, oba projekty však z hlediska urbanistické i investiční logiky tvoří jednolitý celek.

Návaznost na projekt Libereckého kraje spočívá v návrhu velkorysého veřejného prostoru s promenádou kolem řeky, dvěma parky, vodními prvky, posezením u řeky a stinným bosketem na severu při pěší zóně. Nová lávka zlepšuje prostupnost území a propojuje parky na obou březích. 

Název projektu:
Liberecká náplavka, park a okolí, Na rybníčku
Klient:
Statutární město Liberec
Adresa:
Liberec
Typ:
prostranství
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
8300 m2
Investiční náklady:
40 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová, Sandra Chlebovská

Mateřská a základní škola Dolní Měcholupy

Mateřská a základní škola Dolní Měcholupy 2020

Nová škola se stane srdcem Malého háje. Společenským centrem nejen pro děti, jejich rodiče, ale i ostatní obyvatele a hosty. Místo, kam se bude chodit sportovat, za kulturou i na společenské akce. Škola i sokolovna pro 21. století. Navrhujeme proto nejen budovu školy, ale i školní náměstí. Důstojnou budovu, která svým klidným rozvržením dává najevo, že je stavbou veřejnou a stavbou nejdůležitější ve svém okolí. Dům, který se neztratí a není svým okolím překřičen.

Název projektu:
Nová mateřská a základní škola Dolní Měcholupy
Klient:
Městská část Praha 15
Adresa:
Dolní Měcholupy, Praha 15
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
26000 m2
Obestavěný prostor:
4510 m3
HPP:
1036 m2
Investiční náklady:
420 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol, Alžběta Widholmová