Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově

Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově 2018

Jedná se o návrh bytového domu, který musí odpovídat nárokům dotací na stavbu sociálního bydlení. Půdorysná stopa objektu je ze tří stran shodná s hranicemi stavební parcely. Po ověření možných uspořádání navrhujeme prostorově úspornou variantu trojpatrového podsklepeného objektu. Přičemž se snažíme, i s ohledem na severního souseda, o minimální rozšiřování objektu směrem do zahrady.
Dispozice jsou do značné míry limitovány velikostí parcely a danými velikostmi bytů určenými dotačními tituly. Vnitřní společné prostory jsou navrženy úsporně, při zachování optimálních rozměrů schodiště a chodeb. Výtah splňuje normové rozměry pro bezbariérové použití. Schodiště a výtah jsou umístěny k severní štítové zdi.
V přízemí se nachází hlavní vstup. Do přístupové chodby ústí vstupy do jednopokojových bytů. Ve 1. patře se nachází dva byty o velikosti 3+kk. V posledním 2. patře jsou byty rozděleny asymetricky na vetší 4+kk a menší 2+kk. Všechny byty mají možnost být stavebně upraveny na bezbariérové. Mají dostatečné dimenzované chodby, dveřní otvory, i koupelny. Dispozice 1. a 2. patra je možné prohodit, nebo použít pouze jedno z řešení u obou podlaží. Toto rozhodnutí může učinit investor podle potřeby i v dalších stupních projektu.

Název projektu:
Novostavba bytového domu v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2410 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
20 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Mateřská škola v Pilníkově

Mateřská škola v Pilníkově 2018

Původním zadáním bylo rozšířit kapacity současné mateřské školy
 v Pilníkově o jednu třídu, tedy o 25 dětí včetně všech dalších souvisejících provozů a zázemí. Přestavba stávající budovy mateřské školy v původní honosné vile se ale ukázala příliš komplikovaná a s ohledem na náklady nehospodárná. Proto jsme v průběhu zpracování studie společně se zástupci města vytipovali vhodnou parcelu a navrhli novostavbu mateřské školy. Stávající budova vily bude určena bydlení.

Jedná se o dvoupodlažní budovu prostého kvádrového tvaru. Budova je příčnou středovou osou rozdělena na čtvrtiny, přičemž v přízemí je v jedné čtvrtině umístěno jedno oddělení mateřské školy a v druhé zázemí školky s kuchyní v patře jsou pak umístěny dvě zbylá oddělení.

Maximální kapacita mateřské školy je 75 dětí, je rozdělena na 3 oddělení po max. 25 dětech. Zázemí je dimenzováno ve vztahu k počtu dětí.

Název projektu:
Novostavba mateřské školy v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Realizace:
2018
Obestavěný prostor:
3510 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
23 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov

Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov 2018

Studie řeší koncepci uspořádání prostranství, na základě analýzy současného stavu území včetně širších vztahů. Územní studie se dále zaměřuje na architektonicko-stavební řešení, vybavení veřejného prostranství, mobiliář, drobnou architekturu, koncepci dotčených objektů a řešení dopravní a technické infrastruktury. Navržená místa k řešení zahrnují zejména: centrum Bynova, OC Dukla, ul. Na pěšině, pěší trasy ve svahu vedoucí ve stopě historické cesty, ul. Na Vyhlídce, cesta od autobusové zastávky do školy, z obchodního domu Tesco, vstup do školky, Teplickou ul. a prostranství mezi panelovými domy.

V současnosti probíhá projektová příprava realizace prvních etap revitalizace Bynova.

Název projektu:
Územní studie veřejných prostor sídliště Děčín-Bynov
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Bynov, Děčín
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2018
Schválení dokumentace:
2019
Řešené území:
377000 m2
Investiční náklady:
508 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Helena Sladovníková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Tomáš Veith
dopravní řešení - Květoslav Syrový - Květoslav Syrový, David Pfann
sociologické dotazování - Sociores / Pavel Černý
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 2018

Sociálně zdravotní komplex navrhujeme jako jednu budovu, která má dva pavilony na společném parteru. Pavilony stojí ve velké zahradě, která je obklopuje. Ve věžích jsou v patrech umístěny jednotlivá oddělení, v parteru veškeré společné zázemí. Podélný parter je na jedné straně reprezentativním vstupem otevřeným veřejnosti, na straně druhé je zapuštěn do svahu jako technické zázemí domu. Navrhované schéma je přehledné, omezuje množství a složitost pohybu mezi jednotlivými částmi stavby, nabízí kvalitní prostory pro klienty, kterým se stává domovem.

Název projektu:
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec
Klient:
Statutární město Brno
Adresa:
Brno
Soutěž:
2018 - 3. místo v užší architektonické jednofázová projektová soutěži o návrh
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
13125
Obestavěný prostor:
45800 m3
HPP:
10195 m2
Investiční náklady:
358 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová
Radnice města Lázně Bělohrad

Radnice města Lázně Bělohrad 2018

Radnice je deklarace – transparent přístupu samosprávy k občanům, městu, hospodaření.

Inspirováni současným stavem navrhujeme novou radnici v čele podlouhlého náměstí
K. V. Raise. Budovu, která nepřiléhá k okolní zástavbě, je od ní odsazena, budovu, která se tváří vznosně na všechny strany a uzavírá jednotlivé veřejné prostory.

Radnice má tři podlaží. V přízemí jsou dva ze tří sálů, podatelna a informace, v dalších dvou patrech jsou kancelářské prostory radnice. Vedení města sídlí v první patře.
Prostory přízemí je možné různě vzájemně propojovat, podle potřeb jednotlivých akcí včetně možnosti propojit velký sál s malým náměstí po boku radnice. Vyšší patra jsou propojena atriem.

Zvolené schéma je přehledné. Neodděluje jednotlivá pracoviště od sebe a podporuje dojem společné práce. Zároveň nabízí patřičné prostory pro občany, kteří čekají, sepisují, připravují se na jednání v prostoru atria.
Estetiku radnice tvoří tenká hranice mezi občansky srozumitelnou vstřícností a důstojným reprezentováním síly města.

Název projektu:
Radnice města Lázně Bělohrad a úprava náměstí K.V. Raise
Klient:
Město Lázně Bělohrad
Adresa:
náměstí K.V. Raise, Lázně Bělohrad
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 3. místo ve veřejné architektonické soutěži
Realizace:
2021-2022
Řešené území:
3650 m2
Obestavěný prostor:
5275 m3
HPP:
1270 m2
Investiční náklady:
75 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová