Wellness hotel HMS_60

Wellness hotel HMS_60 2009

Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary, nerovná omítka – házená na „bochánky“, tak jako na „neviditelných“ místech staveb v okolí. Bunkr. Kravín. Stodola. Pec. Kontrast velkého objemu a drobné, rukodělné práce. Pracovní název pro tento návrh byl „pocukrovaný bunkr“.

Hotel s 54 lůžky / 27 pokojů, 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zadní zásobovací komunikaci a zásobovací vstup a výstup v zadní části v úrovni suterénu. V suterénu je umístěno wellnes centrum – balneo provozy: bazén, sauny, terapie.. V přízemí je recepce hotelu, konferenční sál, další terapie wellness centra a sociální zázemí. V ostatních nadzemních podlažích jsou pokoje, chodba s horním osvětlením. Objekt má dvě schodišťové šachty, v západním schodišti je umístěn výtah.

Název projektu:
Wellness hotel HMS_60
Klient:
soukromá osoba
Adresa:
Horoměřice
Typ:
pohostinství
Studie:
2004-2006
Realizace:
2009
Obestavěný prostor:
10610 m3
HPP:
570 m2
Investiční náklady:
62 mil. Kč
Tým:
Michal Kuzemenský, David Macháček
statika - Ivan Beneš
Územní plán města Třebenice

Územní plán města Třebenice 2018

Územní plán pro celé Třebenice (všechna katastrální území) nabídne celkovou vizi, jak udržitelně nakládat s malým městem v malebné krajině Českého středohoří s vynikajícím dopravním napojením na trasu Praha – Ústí (– Drážďany). Vytváříme jednoznačný podklad pro rozhodování o jednotlivých stavebních záměrech v území. Odkud a kam.

Název projektu:
Územní plán města Třebenice
Klient:
město Třebenice, pořizovatel Městský úřad Lovosice
Adresa:
Třebenice
Typ:
územní plán
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
21,8 km2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
projektant krajina - Jan Dřevíkovský
technická infrastruktura - Miroslav Procházka
projektant doprava - Květoslav Syrový
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská 2017

Řešené území, ulice 1. Máje a ulice Pivovarská, je možné nazvat páteří města Vimperk. Tvoří totiž podstatnou osu ve směru východ – západ. Vede z periferie skrz postupně až do historického centra a ústí do ní několik významných ulic, které ji traktují a v místech křížení vytvářejí malá náměstí.

Důležitost této osy je potvrzena rozmístěním institucí vzdělávacích, kulturních, správních, komerčních i sportovišť. V historické, hustěji zastavěné části je živý obchodní parter.

V současnosti je většina veřejných prostor usurpována automobilovou dopravou. Pobyt a pohyb pěších je nepříjemný a někdy dokonce nebezpečný. Nejenom velká míra parkovacích míst ale hlavně jejich nevhodná organizace způsobuje nepřehlednost a umocňuje nepříjemnost pěšího pohybu.

Návrh tuto situaci mění, upřednostňuje pěší před automobilisty. Upravuje šířky chodníků, ulic, křížení, ulice osazuje řadami stromů, novým veřejným osvětlením a mobiliářem.

Územní studie na celé řešené území byla zpracována v roce 2017. V roce 2020 byla zahájena realizace 1. etapy – tj. ulice 1. máje.

Název projektu:
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
ulice 1. máje a Pivovarská, Vimperk
Typ:
prostranství
Studie:
2017
Realizace:
2020-2021 1. etapa
Investiční náklady:
52 mil Kč - 1. etapa
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů

Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů 2016

Návrh nové části města Pardubice v rámci soutěžního workshopu. Ambiciózní (velko)-městská čtvrť pro ambiciózní velké město, které má plán se rozrůst v příštích dvaceti letech o třicet tisíc obyvatel.

Městské bydlení v centru města obklopené parky, s novým vlastním a jediným městským nábřežím a především s monumentem Gočárových Automatických mlýnů.

V návrhu jsme pragmatičtí, nemáme sentiment k fabrickým budovám pekáren, aplikujeme nekomplikovaný rozvoj ostrova s ohledem na majetkové vztahy a pravděpodobnou etapizaci. Uvažujeme tak, aby kvalitní rozvoj oblasti byl jistotou neohroženou neovlivnitelnými vlivy. Pracujeme proto s hodnotami, které na místě už jsou a které je dle našeho soudu snadné a nasnadě využít. Navrhujeme univerzální městkou strukturu, která jednoduše pokryje nároky širokého spektra obyvatel.

Název projektu:
Mlýnský ostrov Pardubice - soutěžní workshop
Klient:
Statutární město Pardubice
Adresa:
Mlýnský ostrov, Pardubice
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2016 - 3. místo v soutěžním workshopu
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
2,1 mld. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
krajinná architektura - Marie Gelová
rozpočty staveb - Propos Liberec / Antonín Buchar
vodní stavby - SINDLAR Group / Martin Sucharda
ekonomika měst - Lukáš Makovský
Autobusové nádraží Kladno

Autobusové nádraží Kladno 2016

Oceněný návrh z dvoukolové soutěže na přestavbu území autobusového nádraží mezi historickým centrem města a budoucí čtvrtí na území bývalé Vojtěšské huti. Tzv. multimodální terminál jako systém větších i drobnějších veřejných prostranství obklopujících samotné redukované autobusové nádraží. Možnost soudobé dostavby města (bydlení, administrativa, parkovací dům). Komfortního pohyb chodců i autobusů.

Název projektu:
Přestavba autobusového nádraží v Kladně
Klient:
Statutární město Kladno
Adresa:
Kladno
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2016 - 3. místo ve veřejné dvoukolové architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
500 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový, Pavol Ondovčák