Rekonstrukce bývalé káznice v Brně

Rekonstrukce bývalé káznice v Brně 2018

Navrhujeme novou otevřenou instituci Kreativního centra. Instituci, která využívá potenciálu původní barokní káznice a jejích dvorů a zároveň poskytuje městu Nové náměstí s emblematickou budovou black boxu. Jeden její dvůr slouží Kreativnímu centru druhý pak uchovává paměť místa a dějů minulých v rámci Muzea káznice. Jeho zakonzervované prostory cel a ženského dvora uchovávají temnou atmosféru káznice. V principu protichůdné instituce propojujeme v celek tak, že se jejich nároky vzájemně doplňují.

Název projektu:
Kreativní centrum Brno
Klient:
Statutární město Brno, Kancelář architekta města Brna
Adresa:
mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl, Brno-Zábrdovice, Brno
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2018
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
7980 m2
Obestavěný prostor:
71500 m3
HPP:
13460 m2
Investiční náklady:
366 mil. Kč bez DPH
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Alžběta Widholmová
Centrum obce Horní Maršov

Centrum obce Horní Maršov 2019

Není možné se vrátit zpět, proto se snažíme, co nejlépe pochopit původní kvality a principy místa a aplikovat je v novém kontextu. Horní Maršov si zároveň musí uvědomit, čím chce být. Zda se snažit vytěžit turistický potenciál nebo spíše posilovat silné stránky, což je zde kulturně společenský život, škola, spolková činnost. Vlastně se domníváme, že příliš velká snaha o rozvoj turismu by měla negativní dopad na kvalitu života v Maršově, zatímco paradoxně obráceně snaha o posilování výše zmíněných silných stránek nakonec povede i k udržitelné formě rozvoje turismu.

HORNÍ MARŠOV NOVĚ
Navrhujeme tedy posílení společenské role centra obce. Za prvé považujeme za nutné jako centrum uchopit trojúhelník mezi křižovatkou na náměstí, křižovatkou před zámkem a křižovatkou u zastávek protažený o třídu Josefa II. až k novému kostelu. A v takto definovaném území zvýšit městské a obytné kvality – na třídě Josefa II. je vrátit, na Bertholdově náměstí je jen mírně oprášit a před zámkem je nově vytvořit. To znamená kvalitní pochozí povrchy; nová pobytová zákoutí jako nároží před zastávkou, místa u řeky, zákoutí u hasičárny, plac před zámkem, … ; nová stromořadí; živý parter, kde je to vhodné. Tj. nové obchody a služby v navržených domech na třídě Josefa II., ale také hasičárna, která má svou společenskou roli, a především budova nového soudu, která si s funkcí bydlení nerozumí a je to vidět jak na ní, tak jejím okolí. Proto navrhujeme této budově vrátit její společenskou roli a důstojnost – vytvořit zde spolkový/společenský dům. Ten v Maršově chybí. Ve strategických dokumentech se s ním počítá za radnicí, ale dům takového významu patří na náměstí. Dvoutraktový dům s vysokými stropy dokáže nabídnout dostatečně velké prostory na klubovou, spolkovou a kulturní činnost a při troše snahy i živý parter náměstí.
Nedílnou součástí je i posílení bydlení v místě, kdy využíváme toho, že obec vlastní v území drtivou většinu pozemků, které jsme vytipovali jako vhodné pro výstavbu a může tak nejen na třídě Josefa II., ale i na soutoku rozšířit nabídku dostupného bydlení.

Název projektu:
Centrum obce Horní Maršov
Klient:
Obec Horní Maršov
Adresa:
Horní Maršov
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo v soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
57000 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Martin Kunc
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Školní dílny v Pilníkově

Školní dílny v Pilníkově 2018

Jedná se o novostavbu školních dílen, která se skládá ze tří částí – haly, zázemí a skleníku. Plocha haly je rozdělena na nestejně veliké části. Ve větší části jsou dílny v menší pak cvičná kuchyň. Hala se případně může stát společenským sálem a celá budova kulturním domem.

Budova je navržena v základních objemech a s plochou střechou. Jejich různé výšky jsou sjednoceny předimenzovanou římsou. Hala je posunuta do druhého plánu.

Tvarosloví budovy navazuje na podkrkonošské industriální stavby.

Název projektu:
Školní dílny v Pilníkově
Klient:
Obec Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2120 m3
HPP:
520 m2 m2
Investiční náklady:
11,6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK)

Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK) 2019

V celé řadě projektů pracujeme na návrzích center malých sídel. Promýšlíme jejich fyzickou formu ve vztahu k životu, který se v nich odehrává. Jedná se o projekty územních plánů, studie veřejných prostranství, návrhy rekonstrukcí ulic, architektonické koncepce obcí, projekty významných obecních a městských institucí.

V tomto případě se návrh zabývá návrh nového slovenského města nedaleko Bratislavy. V oblasti dunajské nížiny, rovinaté oblasti bez jasných orientačních bodů, na které jsme při práci běžně zvyklí. Návrh se zabývá definování centra, identity nového města, která z do sebe absorbuje dvě současná městečka.

Název projektu:
Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov (SK)
Klient:
Obec Miloslavov (SK)
Adresa:
Miloslavov (SK)
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo ve dvoukolové urbanistické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
1,2 km2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Kateřina Gloserová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Chata ve Skelné Huti

Chata ve Skelné Huti 2018

Drobný rodinný dům archetypálního tvaru a výrazné dřevěné konstrukce. Dřevostavba založená na patkách. V přízemí se vstupní předsíní koupelna a obývacím pokojem s kuchyňským koutem. Klidný prostor rámovaný symetrickou konstrukcí vonící dřevem. Propojený se zahradou výhled ve všech ročních obdobích. V zimě teplo z kamen uprostřed dispozice. V patře s ložnicí a pokojem pro hosty.

Název projektu:
Chata ve Skelné Huti
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Skelná Huť
Studie:
2017
Realizace:
2019-2021
Řešené území:
587 m2
Obestavěný prostor:
343 m3
HPP:
95 m2
Investiční náklady:
2 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
zhotovitel - Truhlářství Rosyvka s.r.o. / Štěpán Rosyvka