Restaurant Escape

Restaurant Escape 2005

Název projektu:
restaurant Escape
Adresa:
Staré město, Praha
Typ:
pohostinství
Studie:
2005
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2005
HPP:
430 m2
Tým:
autor - Michal Kuzemenský
Rotang

Rotang 1995

Záměrem klienta bylo pomocí dostavby rozšířit prodejní, výstavní, výrobní a skladové prostory v objektu bývalého zemědělského statku a zároveň původní prostory zrekonstruovat a změnit. Navržená jednopodlažní dřevěná stavba se půdorysně skládá z pěti obdélníků 5,4 x 5,0 m, které výškovým odstupňováním po 25 cm kopírují různé úrovně v původním objektu a řeší přirozené propojení starých a nově vzniklých výstavních ploch. Rozdílné výše podlah zároveň umožňují zajímavou expozici vystaveného nábytku. Stavba se původního objektu jenom zlehka dotýká, tvoří s ním celek, tak jako tvoří celek loď se svým přístavem. Stavba v sobě spojuje obrazy, verandy, zimní zahrady, japonské dřevěné hračky, čajové krabice ze dřeva.
Konstrukce: Základy- železobetonová výškově odstupňovaná deska a podélný železobetonový pas. Vrchní konstrukce stavby je celodřevěná. Dřevěné svislé sloupky – z lepeného profilu – jsou umístěny vždy po dvojicích, Na betonovou desku jsou sloupky kotveny pomocí ocelových kotev, dodatečně šroubovaných ocelovými hmoždinkami. Ve svislé rovině je objekt viditelně zavětrován křížením dvou ocelových táhel. Veškeré konstrukční dřevo střechy je běžné smrkové řezivo. Jeho pozdější sesychání a praskání bylo předpokládáno a tvoří kontrast se „strojovou“ repetitivní skladbou celého objektu.Vnitřní záklop stropu je přivrutován z dřevotřískových, předem dýhovaných desek. Střecha je dvouplášťová odvětrávaná. Vrchní krytina je z průmyslového vlnitého plechu. Celý objekt je tepelně izolován minerálními deskami Vnější opláštění objektu je z vodovzdorné lazurované překližky. Dvouplášť má všude důsledně větrací mezeru.
Součástí projektu byl návrh rekonstruce původního historického objektu. To znamenalo změnu dispozic a uvedení do kvalitního stavebně technického stavu. Novostavba byla navrhována s ohledem na zhodnocení původního objektu. Lehká prosklená dřevěná stavba, je situována na jižní straně, dřevěná konstrukce neakumuluje teplo, objem stavby nasává čerstvý vzduch větracími klapkami oken, otočenými ven – s největším otevřením na spodní straně, vzduch se uvnitř stavby začne ohřívat, ale nedochází k přehřátí, protože původní severní kamenná stavba, nasává tento teplý vzduch z novostavby. Vzniká přirozené provětrávání, vysoušení atd. Využití fyzikálních vlastností dvou různě dimenzovaných staveb – výsledek je dán jejich spojením. Loď a přístav.

Název projektu:
Rotang
Adresa:
Horoměřice
Typ:
interiér
Studie:
1995
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
1996
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, Ivan Kraus
spolupráce - Tomáš Palkovský
Rodinný dům Karlovy Vary

Rodinný dům Karlovy Vary 2004

Projekt dvougeneračního rodinného domu je interpretaci tradiční romantizující lázeňské vily. Koncept je postaven na ctění tradice a její abstraování do jednoduché kubické formy ozvláštněné deformací tvaru. Zalomení fasády skryté za stromy asociuje rostlost objektu v místě, nahodilost. Kolemjdoucí by neměl prvoplánově poznat, že se jedná o novou stavbu. Intaktní, nekontrastní přístup k pochopení tradice místa. Jako tradice místa je v tomto smyslu chápáno jak širší okolí – lázně, tak samotné místo parcely – romantická zahrádka, tak blízké okolí parcely: panelové domy, rodinné domy – historické i nové. Objekt je omítaný hladkou omítkou s probarvovaným červenooranžovohnědým přírodním štukem. Okna jsou dřevěná – v medové barvě. Šambrány jsou světlé – šedobéžové s přiznanou barvou kameniva. Podstatnou součástí navrhované architektury jsou vzrostlé břízy na krajnici ulice Krokova. Součástí nového domu je i současná tvář zahrádky – investor i architekt ji považují jednoznačně za kvalitu. Je ponechána v původním stavu, průběh stavby byl podřízen zahradě.
Solitérní dvojdům se nachází v rozvolněné zástavbě rodinných a zahradních domků a řadových garáží. Je na lichoběžníkovém pozemku situován podélně se severní hranou a Krokovou ulicí. Protáhlý půdorys objektu odstiňuje od rušné ulice jižní zahradu. Z pohledu z Krokovy ulice se dům ztrácí v zeleni, rostoucí podél komunikace.
Navrhovaný dům je řešen jako zděný, nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. Délka celého objektu je 25,7m, šířka 6,25 a výška římsy je v nejvyšším bodě nad terénem 7,35m.
Typologicky podélná dvoutraktová dispozice řeší odstínění obytných částí od rušné komunikace. V severním traktu jsou umístěny obslužné prostory (sklady, koupelny schodiště a chodby), v jižním všechny pobytové místnosti. Objekt je příčně rozdělen na dvě bytové jednotky, se společným průchozím vstupním prostorem.

Název projektu:
rodinný dům Karlovy Vary
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Drahovice, Karlovy Vary
Studie:
2004
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2007
Obestavěný prostor:
1090 m3
HPP:
235 m2
Investiční náklady:
4,8 mil. Kč
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, David Macháček
statika - Ivan Beneš
Sportovní centrum Chrudim

Sportovní centrum Chrudim 2013

Původně na místě dnešního sportovního areálu stály dvě samostatné vznosné stavby – sokolovna a krajský úřad, obě otočené průčelím do Tyršova náměstí. Dvojice staveb zakončovala prospekt Široké ulice, na který jsou postupně navěšena náměstí městského centra, Resselovo, Školní a Tyršovo náměstí a zároveň se k ní otáčí množství pro město významných staveb – škola, kostel, Muzeum barokních soch.  Právě včele toho všeho stál a stojí bývalý krajský úřad, dnešní Tyršův dům a s ním ve dvojici sokolovna.
Ze současné změti staveb navrhujeme zachovat stavby pouze dvě, sportovní halu a Tyršův dům. Na místo původní sokolovny navrhujeme „sokolovnu“ novou, která v sobě slučuje veškeré provozy sportovního areálu a její součástí se stává i zachovaná sportovní hala. V rekonstruovaném Tyršově domě je umístěn hotel. Nová sokolovna s pravidelným rastrem svého obkladu obemyká hotel Tyršův dům, od kterého je oddělena soukromou zahradou. Sokolovny v sobě tradičně mísí utilitu sportovišť a vzletnost a krásu chrámů sportu. Chceme naším návrhem navázat právě na tento fenomén. Nenavrhujeme a vzhledem ke kontextu místa ani nemůžeme navrhovat ocelokolnu předměstským sportovních hal, navrhujeme tedy stavbu, která má jednoduché podlouhlé dispoziční schéma, využívá plně potenciálu sportovní haly, na kterou doléhá a svým provedením a kvalitou musí navazovat na své okolí a souvislosti – městské centrum, novorenesanční školy, Muzeum barokních soch a tradici sokoloven.

Název projektu:
Sportovní centrum Chrudim
Klient:
Město Chrudim
Adresa:
Chrudim
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2013 - 3. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Novotný
Rozšíření budovy Anglického gymnázia v Praze

Rozšíření budovy Anglického gymnázia v Praze 2015

The key principle of treating the old building without complicated structural interventions is enclosing the exterior light well into the interior courtyard. By doing so, one achieve not only spatial extension, but also easier and better arranged circulation and more generous common space.
We have designed a development strategy based on a new independent building in the place of the small gym on the south side of the plot. This building is connected with the main building on all floors, yet it gives the impression of an independent building. Underneath the existing exterior courtyard we have designed a full size gym/assembly hall accessible by lower ground floor, which is the main connecting space between the two buildings.

Název projektu:
Rozšíření budovy Anglického gymnázia v Praze
Klient:
The English College in Prague - Anglické gymnázium, o. p. s.
Adresa:
Vysočany, Praha
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
31750 m3
HPP:
6940 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner, Kateřina Gloserová, Ondřej Pchálek