Rekonstrukce kina Varšava

Rekonstrukce kina Varšava 2015

První etapa rekonstrukce se týká foyeru budovy kina, postaveného v Liberci v roce 1923 místními architekty Effenbergrem a Noppesem. Vybudování „Kinokavárny“ v kině Varšava bylo první etapou občanské aktivity, která se snažila opravit zchátralou budovu posledního městského kina, podílet se na tvorbě místní kultury a ve zrekonstruované budově vytvořit spolkový dům. Původní budova má řadu architektonických kvalit,  základní rozvržení domu vhodně využívá dramatického reliéfu libereckého terénu.

Návrh i realizace vzešly z dobrovolnického počínání spolku, byly ovlivněny kvalitou původní stavby a byly tvořeny s vědomím, že finance na stavbu jsou získané činností spolku, dále z přispění města i kraje, ale především z veřejné sbírky a od podporujících místních firem.

Název projektu:
Kinokavárna, rekonstrukce foyer kina Varšava v Liberci
Klient:
Statutární město Liberec, Liberecký kraj, spolek Zachraňme kino Varšava, občané Liberce veřejnou sbírkou, mnoho firem z regionu sponzorsky
Adresa:
Frýdlantská 285, Liberec
Typ:
interiér
Studie:
2014
Realizace:
2015
Obestavěný prostor:
920 m3
HPP:
300 m2
Investiční náklady:
3,2 mil. Kč
Tým:
Spolek Zachraňme kino Varšava / Petr Hubáček, Zuzana Koňasová, Ondřej Pleštil, Jiří Žid

barevné řešení - Rudolf Hůlka
statika - Karel Otřískal
TZB - SIL / Milan Klogner, Marin Pelc
vytápění - Jiří Plánička
požární řešení - Petr Kohout
rozpočet - Propos / Antonín Buchar

dodavatel - E11 s.r.o, spolek Zachraňme kino Varšava
Revitalizace náměstí Karla IV. v Mělníku

Revitalizace náměstí Karla IV. v Mělníku 2015

Volíme tradiční způsob. Dva ze tří bloků navrhujeme dostavět městskými domy – v přízemí obchody, v patrech bydlení. Do Tyršovy ulice protahujeme nárožní hotel Praha, k poště přirážíme parkovací dům. Směrem do náměstí a Pražské ulice kopírujeme původní historickou stopu bloku. Parcelaci upravujeme s ohledem na efektivitu jejich zastavění, ale tak, abychom potvrdili měřítko souvisejícího města. V Případě Nové ulice a ulice Tyršovy podřizujeme hranici bloků přiměřené šířce ulic. Na významná nároží navrhujeme domy vyšší 3 – 4 podlažní a zbylé pak 3 podlažní. Velikost obchodů omezujeme parcelací, tj. největší mohou mít měřítko větší samoobsluhy.
Mezi dostavované bloky vkládáme novostavbu Společenského domu. Solitérní stavbu. Její umístění na místo původní bloku zcela mění situaci náměstí Karla IV. Solitér vytváří z ulic, které obklopovaly původní blok součást náměstí, zceluje je a vytváří velkorysý celek – velké náměstí Karla IV. Jednotlivé části náměstí kolem solitéru ale neztrácejí vlastní identitu.
Původní plochu náměstí Karla IV., tedy prostor před vstupem do Společenského domu je exponovaná společenská část náměstí, kde se mohou pořádat pravidelné trhy, kam může expandovat program společenského domu. Plochu zcelujeme, i když přes náměstí vedeme obousměrný provoz z Pražské do Tyršovy ulice. Oddělení musí být minimální – pouze liniemi zapuštěných obrubníků a nízkými sloupky, aby bylo zřejmé, že automobily hrají méně významnou roli.
V severní nálevkovité části mohou expandovat trhy, jako už tradičně dělají. Těžiště prostoru osazujeme kašnou, kde si můžete opláchnout nakoupenou zeleninu. Obchody lemující severní stranu náměstí mohou expandovat předzahrádkami do prostoru náměstí, jsou protilehlou stranou stánků.
Do východní části se otevírají obchody v parteru Společenského domu, mají předzahrádky pod stromy. Je to klidnější část náměstí mezi dvojicí významných trajektorií navazujících na Vodárenskou, Kpt. Jaroše a ulici 28. října. Zde také vystupují turisté z autobusů, tak aby autobusy nezajížděly do města – vjíždějí Pražskou ulicí a odjíždějí ulicí Kpt. Jaroše, jak předpokládá dopravní generel.
Původní dramatickou křižovatku ulic Kpt. Jaroše, Vodárenské a Nové zjednodušujeme novým dopravním řešením. Výškový rozdíl potvrzujeme zídkou, která lom lemuje a na místě původně byla, sázíme strom, lavičku, vytváříme nároží náměstí s jemným detailem, které mimo jiné uzavírá průhled Fibichovou ulicí.
Jižní hrana je plná obchodů lemujících pěší cestu stíněnou stromořadím.
Hodnocení poroty:
Návrh společenského domu jakožto solitérního objektu znamená výraznou změnu tvaru náměstí. Tuto změnu nepovažuje porota za opodstatněnou ani za urbanisticky a prostorově zdařilou.
Společenský dům je kapacitně předimenzovaný a byl by, v souvislosti s nedalekým Masarykovým kulturním domem, v měřítku Mělníka provozně těžko udržitelný. Nový blok v místě bývalého Vzdělávacího a výchovného střediska je na straně do náměstí a Tyršovy ulice zdařile navržen, porota však považuje za nevhodné jeho otevření do Nové ulice tím spíše, že prostor vnitrobloku spojuje s prostorem mezi panelovými domy.
Ponechání obousměrného průjezdu náměstím nepovažuje porota za vhodné. Řešení povrchu náměstí je z hlediska volby materiálů a řešení detailů kultivované.

Název projektu:
Revitalizace náměstí Karla IV. v Mělníku
Adresa:
Mělník
Typ:
prostranství
Soutěž:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Spoluautor: Jitka Trevisan, ateliér Trevisan
Spolupráce: Tomáš Feistner, Miroslav Pazdera, Jan Ptáček, Vojtěch Jeřábek
Dopravní řešení: Ing. Květoslav Syrový
Restaurant Escape

Restaurant Escape 2005

Název projektu:
restaurant Escape
Adresa:
Staré město, Praha
Typ:
pohostinství
Studie:
2005
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2005
HPP:
430 m2
Tým:
autor - Michal Kuzemenský
Rotang

Rotang 1995

Záměrem klienta bylo pomocí dostavby rozšířit prodejní, výstavní, výrobní a skladové prostory v objektu bývalého zemědělského statku a zároveň původní prostory zrekonstruovat a změnit. Navržená jednopodlažní dřevěná stavba se půdorysně skládá z pěti obdélníků 5,4 x 5,0 m, které výškovým odstupňováním po 25 cm kopírují různé úrovně v původním objektu a řeší přirozené propojení starých a nově vzniklých výstavních ploch. Rozdílné výše podlah zároveň umožňují zajímavou expozici vystaveného nábytku. Stavba se původního objektu jenom zlehka dotýká, tvoří s ním celek, tak jako tvoří celek loď se svým přístavem. Stavba v sobě spojuje obrazy, verandy, zimní zahrady, japonské dřevěné hračky, čajové krabice ze dřeva.
Konstrukce: Základy- železobetonová výškově odstupňovaná deska a podélný železobetonový pas. Vrchní konstrukce stavby je celodřevěná. Dřevěné svislé sloupky – z lepeného profilu – jsou umístěny vždy po dvojicích, Na betonovou desku jsou sloupky kotveny pomocí ocelových kotev, dodatečně šroubovaných ocelovými hmoždinkami. Ve svislé rovině je objekt viditelně zavětrován křížením dvou ocelových táhel. Veškeré konstrukční dřevo střechy je běžné smrkové řezivo. Jeho pozdější sesychání a praskání bylo předpokládáno a tvoří kontrast se „strojovou“ repetitivní skladbou celého objektu.Vnitřní záklop stropu je přivrutován z dřevotřískových, předem dýhovaných desek. Střecha je dvouplášťová odvětrávaná. Vrchní krytina je z průmyslového vlnitého plechu. Celý objekt je tepelně izolován minerálními deskami Vnější opláštění objektu je z vodovzdorné lazurované překližky. Dvouplášť má všude důsledně větrací mezeru.
Součástí projektu byl návrh rekonstruce původního historického objektu. To znamenalo změnu dispozic a uvedení do kvalitního stavebně technického stavu. Novostavba byla navrhována s ohledem na zhodnocení původního objektu. Lehká prosklená dřevěná stavba, je situována na jižní straně, dřevěná konstrukce neakumuluje teplo, objem stavby nasává čerstvý vzduch větracími klapkami oken, otočenými ven – s největším otevřením na spodní straně, vzduch se uvnitř stavby začne ohřívat, ale nedochází k přehřátí, protože původní severní kamenná stavba, nasává tento teplý vzduch z novostavby. Vzniká přirozené provětrávání, vysoušení atd. Využití fyzikálních vlastností dvou různě dimenzovaných staveb – výsledek je dán jejich spojením. Loď a přístav.

Název projektu:
Rotang
Adresa:
Horoměřice
Typ:
interiér
Studie:
1995
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
1996
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, Ivan Kraus
spolupráce - Tomáš Palkovský
Rodinný dům Karlovy Vary

Rodinný dům Karlovy Vary 2004

Projekt dvougeneračního rodinného domu je interpretaci tradiční romantizující lázeňské vily. Koncept je postaven na ctění tradice a její abstraování do jednoduché kubické formy ozvláštněné deformací tvaru. Zalomení fasády skryté za stromy asociuje rostlost objektu v místě, nahodilost. Kolemjdoucí by neměl prvoplánově poznat, že se jedná o novou stavbu. Intaktní, nekontrastní přístup k pochopení tradice místa. Jako tradice místa je v tomto smyslu chápáno jak širší okolí – lázně, tak samotné místo parcely – romantická zahrádka, tak blízké okolí parcely: panelové domy, rodinné domy – historické i nové. Objekt je omítaný hladkou omítkou s probarvovaným červenooranžovohnědým přírodním štukem. Okna jsou dřevěná – v medové barvě. Šambrány jsou světlé – šedobéžové s přiznanou barvou kameniva. Podstatnou součástí navrhované architektury jsou vzrostlé břízy na krajnici ulice Krokova. Součástí nového domu je i současná tvář zahrádky – investor i architekt ji považují jednoznačně za kvalitu. Je ponechána v původním stavu, průběh stavby byl podřízen zahradě.
Solitérní dvojdům se nachází v rozvolněné zástavbě rodinných a zahradních domků a řadových garáží. Je na lichoběžníkovém pozemku situován podélně se severní hranou a Krokovou ulicí. Protáhlý půdorys objektu odstiňuje od rušné ulice jižní zahradu. Z pohledu z Krokovy ulice se dům ztrácí v zeleni, rostoucí podél komunikace.
Navrhovaný dům je řešen jako zděný, nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. Délka celého objektu je 25,7m, šířka 6,25 a výška římsy je v nejvyšším bodě nad terénem 7,35m.
Typologicky podélná dvoutraktová dispozice řeší odstínění obytných částí od rušné komunikace. V severním traktu jsou umístěny obslužné prostory (sklady, koupelny schodiště a chodby), v jižním všechny pobytové místnosti. Objekt je příčně rozdělen na dvě bytové jednotky, se společným průchozím vstupním prostorem.

Název projektu:
rodinný dům Karlovy Vary
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Drahovice, Karlovy Vary
Studie:
2004
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2007
Obestavěný prostor:
1090 m3
HPP:
235 m2
Investiční náklady:
4,8 mil. Kč
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, David Macháček
statika - Ivan Beneš