Komunitní centrum Říčanský mlýn

Komunitní centrum Říčanský mlýn 2019

Život na vsi je úzce spjatý s životem na zahradě a s úzkým kontaktem s okolím. Proto a z řady dalších důvodů nenavrhujeme jeden velký kompaktní dům, ale tři horizontální bytové domy a solitérní dům pečovatelské služby s komunitním centrem. Svým charakterem navazují na místní zástavbu. Byty umožňují každému obyvateli spravovat kousek své vlastní předzahrádky a pokračovat ve způsobu života, na který byl zvyklý, zároveň ale poskytují pohodlí bezbariérové novostavby.

Název projektu:
Komunitní centrum Říčanský mlýn
Klient:
Obec Říčany
Adresa:
Říčany
Soutěž:
2019 - odměna ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
4620 m2
Obestavěný prostor:
11140 m3
HPP:
2810 m2
Investiční náklady:
58 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Emília Jarošová, Martin Kunc
Studie obce Středokluky

Studie obce Středokluky 2019

Návrh umístění několika důležitých obecních budov – základní školy, obecního úřadu, hasičské zbrojnice, spolkových prostor a sběrného dvora se zázemím technických služeb včetně úprav vybraných veřejných prostor.

Provedli jsme revizi určeného rozmístění stavebního programu. Ověřili jsme jeho prostorové nároky, souvislosti a vazby, a to i ve vztahu k předpokládanému rozvoji obce.

Jednotlivým částem programu navrhujeme patřičné umístění i prostory. Důležitá je pro nás čitelnost veřejných prostranství a jednoznačné dispoziční uspořádání novostaveb.

Obecní úřad umísťujeme do prostoru současného Technického centra obce, které se společně s Hasičskou zbrojnicí, spolkovými prostory stane novým Správním a společenským centrem obce. Tímto reagujeme na plánovaný rozvoj obce na jihozápad.

Technický a sběrný dvůr umísťujeme poblíž čističky odpadních vod. Základní škola dostává logicky k dispozici celý původní školní areál, včetně zahrady.

Název projektu:
Centra obce Středokluky
Klient:
Obec Středokluky
Adresa:
Středokluky
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
6020 m2
HPP:
2120 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Tereza Šipková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Revitalizace administrativní budovy URAN v Liberci

Revitalizace administrativní budovy URAN v Liberci 2019

Návrh obnovy obvodového pláště administrativní budovy URAN principiálně navazuje na jeho původní řešení. Nemění drobné měřítko skladebných částí obkladu, dodržuje stejný poměr mezi prosklenými a plnými částmi fasády, drží stejné proporce oken a výrazné horizontální členění fasády. Návrh navazuje i na původní tektonický skladebný systém. Díky jinému materiálu obkladu fasády se ale celkový dojem, který dům vytváří, významně mění.

Fasáda je obložena pozinkovaným plechem. Plocha fasády je členěna stíny říms, okny, ale i jednotlivými dílci plechu, spárami mezi nimi, rastrem kotvení. Plocha z pozinkovaných dílců ve světle pableskuje, odrazy se liší v každé desce. Dům odráží a mění měnící se světlo okolí.

Řešení fasády zároveň pracuje s různou hloubkou detailu odpovídající tomu, z jakých vzdáleností je stavba vidět. Výrazné horizontální členění a nápisy URAN jsou viditelné pří vzdáleném pohledu při příchodu z centra města po ulici 1. máje, při průjezdu po dálnici od Prahy i Žitavy. Detaily obložení sloupů, stříška nad vstupem a jednotlivé torxové hlavy šroubů uchycení plechu jsou viditelné při vstupu do vestibulu.

Předkládané řešení fasády zároveň zvedá témata, která současné řešení pominulo. Mezi nimi především zdůraznění vstupu do budovy a osobitost, kdy z indiferentní administrativní budovy 70. let vytváříme jedinečnou stavbu navazující na konkrétní situaci.

Název projektu:
Komplexní revitalizace administrativního objektu „Uran“
Klient:
Statutární město Liberec
Adresa:
1. máje, Liberec
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
12900 m3
HPP:
3840 m2
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
statika - KCE statika a dynamika staveb / Vít Hušek

propočet nákladů - Propos Liberec
energetický specialista - PORSENNA / Michal Čejka
Radnice města Pilníkov

Radnice města Pilníkov 2019

Hlavním cílem návrhu je nabídnout nové optimální uspořádání stávajícího, doplnit chybějící a poukázat na nevyužitý potenciál budovy. Za hlavní nedostatek současné radnice považujeme dispoziční řešení, které je pro návštěvníka úřadu špatně čitelné, postrádá logickou hierarchii prostorů a není dostatečně reprezentativní ve vztahu k roli, kterou ve městě hraje.

Účelně jsme tedy upravili halu s hlavním schodištěm, která otevírá středu budovy a ze které se vstupuje do přiléhajících místností. Novodobou přístavbu původní radnice jsme plnohodnotně přičlenili k budově a využili její střechu pro zřízení terasy přístupné z knihovny v podkroví.

Název projektu:
Radnice města Pilníkov
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2016
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2760 m3
HPP:
490 m2
Investiční náklady:
12,5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Dušan Sabol
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích

Kulturní a administrativní budova v Neratovicích 2018

Současnou budovu kulturního a administrativního centra jsme navrhli rozdělit ve dví. Zlepšujeme tak prostupnost náměstí. Zvyšujeme přístupnost jednotlivých částí budovy a vytvoříme intimní veřejné prostranství, do kterého je možné otevřít výkladce kavárny, knihovny.

Cílem návrhu je udělat z parku „náměstí Republiky“ centrum města. Některé modernistická schémata ale nelze opravit, lze je pochopit, domyslet. Vložením další vrstvy lze přidat do místa městské vzorce chování lidí a zároveň přitom neztratit kouzlo modernistického snu – „života v zeleni“.

Fyzická změna prostorů a domu není tak radikální. Pracujeme s esencí a analogií městských prostorů a zásadně měníme pocit z centra Neratovic. Z knihovny je vidět „přes ulici“ na kavárnu, z kavárny na městský úřad a knihovnu.

Lidé se rozhodují intuitivně na základě jednoduše viditelného, pozorují, odpočívají, potkávají sousedy, chodí do divadla nebo do kina, vyřizují běžnou agendu na radnici, vědí, kde sídlí představitelé mého města.

Vzniká srozumitelný městský veřejný prostor. O modernistický sen se chceme opřít. Park a stromy okolo pevného koberce potřebujeme. Park zahušťujeme a navrhujeme intenzivnější kontrast mezi „městem“ a „přírodou“. Ze všech domů Centra vidím nebo vnímám park, který těsně obklopuje pevné náměstí a tvoří s ním akord. Stále si mohu vybrat. Dům a jeho náplň neoživí celý park pokračující řídkým městem. Nesnažíme se o nemožné. Tam, kde očekáváme a plánujeme děj, Centrum otevíráme na pevný koberec dlažby obklopený původním parkem.

Název projektu:
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích
Klient:
Město Neratovice
Adresa:
Neratovice
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 2. místo v architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
18500 m2
Obestavěný prostor:
48800 m3
HPP:
5640 m2
Investiční náklady:
328 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol