Školka Červený vrch

Školka Červený vrch 2020

Novostavby mateřská školy je navržena jako pavilon oranžerie v zahradě a městský dům v ulici. Citlivě zapadá do pravoúhlého urbanismu okolí, má přehledné prostorové schéma, je obklopena velkou zahradou a dbá na prostou energetickou logiku.

Název projektu:
MŠ ČERVENÝ VRCH ve Vokovicích
Klient:
Městská část Praha 6
Adresa:
Vokovice, Praha 6
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
4520 m3
HPP:
1505 m2
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský, Michaela Hudečková
Park Oáza

Park Oáza 2018

Celková koncepce úpravy parku kolem budovy MSSS Oáza pracuje s celým parkem a jeho hodnotným dřevinným patrem tak, aby nebyl narušen stávající charakter plochy.

Vzhledem k intenzivnějšímu plánovanému využití parku je do porostu nově vložena důmyslně hierarchizovaná cestní síť, která vytváří procházkové okruhy po parku a propojuje důležité pěší tahy v blízkém i vzdáleném okolí. Do klíčových a vhodných míst v parku jsou umístěny pobytové aktivity a prvky, které tvoří přirozenou a uživatelsky příjemnou vybavenost parku. Stávající dřevinná kompozice je očištěna od neperspektivních a zdravotně nevhodných dřevin tak, aby byla zajištěna optimální provozní bezpečnost celého areálu. Dřevinné patro téměř lesního charakteru je výrazně prosvětleno tak, aby bylo dosaženo charakteru parku. V klíčových místech jsou navrženy výsadby nových listnatých a jehličnatých dřevin tak, aby se dřevinné kompozice mohla zdárně rozvíjet i v následných letech. Dosazované dřeviny doplňují charakter parku o barevný efekt v těch místech, která jsou pohledově exponovaná z budovy MSSZ Oáza. Na klíčových místech jsou dosazovány kaštanovníky a duby červené.

Název projektu:
Územní studie veřejného prostranství - Nové Město nad Metují park Oáza
Klient:
Město Nové Město nad Metují
Adresa:
Nové Město nad Metují
Typ:
prostranství
Studie:
2018
Schválení dokumentace:
2018
Řešené území:
20920 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová
Park Krčín

Park Krčín 2018

O parku uvažujeme jako o součásti promenády podél Metuje, jako o jejím zakončení, cíli nebo počátku.
Při pobytu v parku umožňujeme návštěvníkovi vnímat panorama okolních svahů, řeku Metuji i přítomnost významných budov v Krčíně.

Plochu parku vymezujeme obvodovými dlážděnými cestami, které dávají vnitřnímu členění jasný rámec. K parku jsou přičleněny plochy dětského hřiště a parkoviště u Sokola. V dlážděném lemu parku zachováváme Husův pomník. Tyršův pomník nově umisťujeme jako pamětní desku na budovu Sokola. Zároveň v komponování parku refletujeme diagonální směr cyklostezky i pohybu obyvatel směrem k budově Sokola. Odstraňujeme z plochy parku neperspektivní dřeviny. Řešený prostor výrazně prosvětlujeme, stává se vzdušnějším. Kvůli stabilitě dřevinného patra v budoucích letech jsou na klíčových místech navrženy dosadby dřevin nových.

V parku vytváříme několik charakterově odlišných ploch tak, aby si každý uživatel mohl vybrat, kde chce trávit svůj volný čas. Pobytový plácek se solitérními stromy, kašnou a lavičkami, slunná část s Masarykovou lípou, trávníkem a dosazenými solitérami po okrajích, stinná část téměr lesního charakteru s podrostovými společenstvy.

Název projektu:
Územní studie veřejného prostranství - Nové Město nad Metují park Krčín
Klient:
Město Nové Město nad Metují
Adresa:
Nové Město nad Metují
Typ:
prostranství
Studie:
2018
Řešené území:
4560 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová
Dům Langr

Dům Langr 2017

Na malém pozemku na rozhraní Vratislavic a Liberce jsme navrhli kompaktní třípodlažní dům. Díky umístění a prostorovému členění domu mají mladí investoři k dispozici co největší možnou plochu zahrady, krásný výhled na Ještěd, na reliéf Jizerských hor a vodárenskou věž od Leopolda Bauera, která je dominantou celého okolí.

Interiér domu vychází vstříc kompaktnímu a prostorovému pojetí exteriéru. Spodní část domu je otevřena do zahrady, vrchní patra reagují na výhledy do okolí. Vnitřek domu je komponován jako cesta, na které se střídají světelné nálady a prostorové zážitky. Jako protiváha a hmotové dokomponování domu je na jižní straně zahrady vysazena Magnolia Cubus, která bude svými větvemi chránit dům před slunečními paprsky.

Potěšil nás přístup investorů, kteří nejprve uspořádali vyzvanou soutěž a následně vítězným architektům zadali všechny projektové fáze včetně řešení interiéru. Klienti rovněž soutěžili stavební firmu i technický dozor. Výběr dodavatelů probíhal vždy formou pohovorů investora za přítomnosti architektů. Výsledný tým tak byl schopen výborně spolupracovat a vytvořit kvalitní realizaci.

Název projektu:
Dům Langr
Klient:
manželé Langrovi
Adresa:
Vratislavice nad Nisou, Liberec
Soutěž:
2011 - 1. místo ve vyzvané soutěži
Studie:
2011
Realizace:
2012-2017
Řešené území:
500 m2
Obestavěný prostor:
640 m3
HPP:
100 m2
Investiční náklady:
5 mil. Kč
Tým:
Jiří Žid, Jiří Janďourek

TDI / Ing. Leoš Urbánek
dodavatel / TWO BRICKS s.r.o.
fotografie / Ondřej Bouška
Rekonstrukce Ústavu mezinárodních vztahů

Rekonstrukce Ústavu mezinárodních vztahů 2019

Ústav mezinárodních vztahů je výzkumná instituce, která v současnosti postrádá adekvátní reprezentativní vstupní prostory, kde by se mohla prezentovat, a současně získala nutný prostor pro pořádání kulturních akcí a konferencí.

Přesunutím vstupu do těžiště budovy vytvoříme reprezentativní nástup s terasou přes dvůr a nová vstupní hala bude logicky umístěna vůči ostatním částem budovy. Dojde k významné proměně dvora, který se začne aktivně kulturně využívat v letních měsících.

Do přízemí přesouváme veřejnosti přístupné části ústavu, jako je studovna, či zasedací místnost. Díky tomu vzniká řada vzájemně provázaných prostorů, které se umějí různě doplňovat a podporovat při pořádání konferencí a jiných událostí. Vstupní hala bude sloužit jako foyer a Velká zasedací místnost má kolem sebe adekvátní zá- zemí pro catering i tlumočníka. Zasedací místnost je možno rozdělit posuvnou příčkou na dva menší jednací prostory. Studovna se s malou zasedací místností obrací do dvora a Nerudovi ulice, a vytváří tak živý interface pro kolemjdoucí.

V rámci vyšších pater dochází k poměrně zásadní restrukturali- zaci, která nabídne vytvoření více pracovních míst a prostorů pro jednotlivá výzkumná centra. Administrativní část zaměstnanců má v návrhu kanceláře vedle sebe a s úsekem služeb zabírá většinu 3. podlaží. Místnost správce je přesunuta do podkroví a 4.podlaží patří výzkumníkům. Místnosti výzkumných center byly sloučeny, aby každé centrum zabíralo jeden adekvátně veliký prostor podle počtu pracovníků. Díky změně proporcí kanceláří se do nich vejde více pra- covních míst a standardem je i vytvoření min. jednoho volného pra- covního místa pro stážisty, kteří tak budou moci pracovat v přímém kontaktu s výzkumnými pracovníky. Přesunem místností a změnou jejich velikostí se podařilo vytvořit prostor pro dvě nová výzkumná centra. Pokud budou všichni stážisti umístěni při centrech, tak v přízemí vznikne volná jednací, či studijní místnost.

V suterénu se nacházejí kanceláře knihovníků, nakladatelství a dále dětský koutek, který navrhujeme propojit s přiléhající zahradou HAMU.

Název projektu:
Ústav mezinárodních vztahů - komplexní úprava vnitřních prostor
Klient:
Ústav mezinárodních vztahů / Česká rozvojová agentura
Adresa:
Nerudova, Malá Strana, Praha
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2019
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
600 m2
Obestavěný prostor:
8850 m3
HPP:
2420 m2
Investiční náklady:
31 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc, Vojtěch Ružbatský, Alžběta Widholmová