Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů

Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů 2016

Návrh nové části města Pardubice v rámci soutěžního workshopu. Ambiciózní (velko)-městská čtvrť pro ambiciózní velké město, které má plán se rozrůst v příštích dvaceti letech o třicet tisíc obyvatel.

Městské bydlení v centru města obklopené parky, s novým vlastním a jediným městským nábřežím a především s monumentem Gočárových Automatických mlýnů.

V návrhu jsme pragmatičtí, nemáme sentiment k fabrickým budovám pekáren, aplikujeme nekomplikovaný rozvoj ostrova s ohledem na majetkové vztahy a pravděpodobnou etapizaci. Uvažujeme tak, aby kvalitní rozvoj oblasti byl jistotou neohroženou neovlivnitelnými vlivy. Pracujeme proto s hodnotami, které na místě už jsou a které je dle našeho soudu snadné a nasnadě využít. Navrhujeme univerzální městkou strukturu, která jednoduše pokryje nároky širokého spektra obyvatel.

Název projektu:
Mlýnský ostrov Pardubice - soutěžní workshop
Klient:
Statutární město Pardubice
Adresa:
Mlýnský ostrov, Pardubice
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2016 - 3. místo v soutěžním workshopu
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
2,1 mld. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
krajinná architektura - Marie Gelová
rozpočty staveb - Propos Liberec / Antonín Buchar
vodní stavby - SINDLAR Group / Martin Sucharda
ekonomika měst - Lukáš Makovský
Autobusové nádraží Kladno

Autobusové nádraží Kladno 2016

Oceněný návrh z dvoukolové soutěže na přestavbu území autobusového nádraží mezi historickým centrem města a budoucí čtvrtí na území bývalé Vojtěšské huti. Tzv. multimodální terminál jako systém větších i drobnějších veřejných prostranství obklopujících samotné redukované autobusové nádraží. Možnost soudobé dostavby města (bydlení, administrativa, parkovací dům). Komfortního pohyb chodců i autobusů.

Název projektu:
Přestavba autobusového nádraží v Kladně
Klient:
Statutární město Kladno
Adresa:
Kladno
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2016 - 3. místo ve veřejné dvoukolové architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
500 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový, Pavol Ondovčák
Obnova historické městské části Děčín – Podmokly

Obnova historické městské části Děčín – Podmokly 2013

Jedná se návrh obnovy veškerých veřejných prostor městské části Podmokly v Děčíně. Celkový koncept dopravního řešení, uspořádání ulic, náměstí, řešení nové výsadby je postupně po etapách realizován. Ve většině ulic Podmokel je navržena zóna 30, obousměrná doprava, přednosti zprava. Křížení ulic jsou vyvýšena, aby byl usnadněn pohyb chodců. Návrh definuje využití jednotlivých náměstí, a to přepisuje do jejich návrhu. Celkově se návrh snaží definovat kvalitní „standard“ řešení veřejných prostor, který není přehlušen „kreativními nápady.“ Veškerá rafinovanost je skryta v detailech a na první pohled skrytých řešeních. Lavičky jsou nadstandardně dlouhé. Dříky veřejného osvětlení nestandardně tenké.  Aleje stromů podtrhují osové uspořádání karteziánského rastru. Po vyhrané soutěži byla dopracována územní studie na celé řešené území a nyní jsou postupně zpracovávány a realizovány jednotlivé etapy záměru.

Název projektu:
Obnova historické části Děčín – Podmokly
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Podmokly, Děčín
Typ:
prostranství
Soutěž:
2013 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Studie:
2014
Realizace:
2018-2020 (etapy C a X.5)
Schválení dokumentace:
2014
Řešené území:
10500m2 (etapy C a X.5)
Investiční náklady:
55 mil. Kč (etapy C a X.5)
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Ida Chuchlíková
dopravní řešení - Květoslav Syrový
krajinářské řešení - Trevisan ateliér + / Jitka Trevisan
HIP - PK Vaner / Martin Cimburek, Luboš Vaner, Jan Vaner
Stánek v parku

Stánek v parku 2016

Součástí každého správného parku musí být kiosek s občerstvením. Často romantická stavba doplňující obraz pohody v parku. Stejné je to i zde v Semilech na Ostrově. Kiosek má být další z romantických staveb vedle říční plovárny, hudebního altánu…

Při návrhu pracujeme s několika základními předpoklady, která určují tvar, orientaci i umístění stavby. Jde především o to, aby byl kiosek dobře propojen s asfaltovou cestičkou, ale i s budoucím hudebním pavilonem, aby bylo jasné, že se jedná o rychlé občerstvení, aby bylo od stolečků i výdejního okénka dobře vidět na dětské hřiště, aby kiosek nevytvářel nepříjemné prostory „za” domem a zároveň, aby naplnil romantický obraz stavby v parku.

Provoz kiosku sestává z prostoru samotného rychlého občerstvení s výdejním okýnkem, příručním skladem a skladem na odpadky, dámských a invalidních a pánských toalet a univerzálního skladu. Na toalety a do univerzálního skladu se vstupuje z boků stavby. Výdejní okénko je v čele stavby.

Název projektu:
Zázemí parku na Ostrově
Klient:
město Semily
Adresa:
Semily
Typ:
pohostinství
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
225 m3
HPP:
45 m2
Investiční náklady:
2,2 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
Rodinný dům Ruzyně

Rodinný dům Ruzyně 2001

Rekonstruovaný objekt vznikl v průběhu let postupným dostavováním přístavků k dvěma sousedícím domům. Vzniklý slepenec nevyhovoval stavebně, technicky i dispozičně. Předpokládána byla demolice takzvaně nehodnotného a očištění dvou původních historických domů. Náš návrh akceptuje chaotický růst a status quo jako novou kvalitu. Objekty přístavků jsou opticky spojeny dřevěným obkladem, zatepleny a uvedeny do řádného technického stavu. Vnitřní schema objektu bylo změněno, jednotlivé prostory nově pospojovány a zrekonstruovány, tak aby vyhovovaly životu mladé čtyřčlenné rodiny. Vznikl členitý, aditivní vnitřní prostor s více výškovými úrovněmi. Nově vzniklé prostory jsou propojeny betonovým schodištěm natřeným lesklou emailovou okrovou barvou. Schodiště je spojovacím prvkem celého domu, má zenitální světlo a výraznou barvu. Ostatní použité barvy domu jsou tlumené, přírodní materiály, ošetřené tak, aby časem získávaly přirozenou patinu. Pozinkované střešní svody tvoří na dvorní fasádě přirozený dekorativní prvek domu. Terasa je z hoblovaných dubových fošen, impregnovaných, dále neupravovaných. Dřevo patinuje. Podlahy v interiéru jsou masivní 14 cm dubová prkna. Dveře a kování dveří zůstaly původní, repasované.

Podstata návrhu je v dosažení neformálního pohodlí a užitnosti.

Název projektu:
Rodinný dům Ruzyně
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Praha
Studie:
1999
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2001
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, Ivan Kraus
spoluautoři - David Macháček, Lucie Ježková
statika - Ivan Beneš