Centrum obce Horní Maršov

Centrum obce Horní Maršov 2019

Není možné se vrátit zpět, proto se snažíme, co nejlépe pochopit původní kvality a principy místa a aplikovat je v novém kontextu. Horní Maršov si zároveň musí uvědomit, čím chce být. Zda se snažit vytěžit turistický potenciál nebo spíše posilovat silné stránky, což je zde kulturně společenský život, škola, spolková činnost. Vlastně se domníváme, že příliš velká snaha o rozvoj turismu by měla negativní dopad na kvalitu života v Maršově, zatímco paradoxně obráceně snaha o posilování výše zmíněných silných stránek nakonec povede i k udržitelné formě rozvoje turismu.

HORNÍ MARŠOV NOVĚ
Navrhujeme tedy posílení společenské role centra obce. Za prvé považujeme za nutné jako centrum uchopit trojúhelník mezi křižovatkou na náměstí, křižovatkou před zámkem a křižovatkou u zastávek protažený o třídu Josefa II. až k novému kostelu. A v takto definovaném území zvýšit městské a obytné kvality – na třídě Josefa II. je vrátit, na Bertholdově náměstí je jen mírně oprášit a před zámkem je nově vytvořit. To znamená kvalitní pochozí povrchy; nová pobytová zákoutí jako nároží před zastávkou, místa u řeky, zákoutí u hasičárny, plac před zámkem, … ; nová stromořadí; živý parter, kde je to vhodné. Tj. nové obchody a služby v navržených domech na třídě Josefa II., ale také hasičárna, která má svou společenskou roli, a především budova nového soudu, která si s funkcí bydlení nerozumí a je to vidět jak na ní, tak jejím okolí. Proto navrhujeme této budově vrátit její společenskou roli a důstojnost – vytvořit zde spolkový/společenský dům. Ten v Maršově chybí. Ve strategických dokumentech se s ním počítá za radnicí, ale dům takového významu patří na náměstí. Dvoutraktový dům s vysokými stropy dokáže nabídnout dostatečně velké prostory na klubovou, spolkovou a kulturní činnost a při troše snahy i živý parter náměstí.
Nedílnou součástí je i posílení bydlení v místě, kdy využíváme toho, že obec vlastní v území drtivou většinu pozemků, které jsme vytipovali jako vhodné pro výstavbu a může tak nejen na třídě Josefa II., ale i na soutoku rozšířit nabídku dostupného bydlení.

Název projektu:
Centrum obce Horní Maršov
Klient:
Obec Horní Maršov
Adresa:
Horní Maršov
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo v soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
57000 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Martin Kunc
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Školní dílny v Pilníkově

Školní dílny v Pilníkově 2018

Navrhujeme jednoduchou stavbu školních dílen, která se skládá ze tří částí – haly, převlékáren vč. zázemí a skleníku. Plocha haly je roz- dělena na nestejně veliké části. Větší část slouží pro dílny a v menší se nacházejí kuchyňky.

Budova je navržena v základních objemech a s plochou střechou. Tři objemy různých výšek jsou sjednoceny velkou římsou, která budově dává měřítko jednopodlažního domu a vyšší část haly posouvá do druhého plánu.

První patro budovy navrhujeme jako pevný bytelný sokl, ob- ložený z cihel. Vrchní část haly je odlehčena pásem oken umožňující přirozené bazilikální osvětlení hlavní haly – dílen a kuchyněk.

Uvnitř navrhujeme dům strohý, poplatný funkci dílen. Vnitřní stěny haly a skladů jsou z přiznaných betonových bloků, podlahy
v těchto místnostech průmyslové betonové. Převlékárny, sprchy a toalety jsou cele obloženy keramickým obkladem. Hlavní vstupní hale dominuje velká lavice, pro čekání na spolužáky.

Konstrukčně se jedná o standardní budovu s prověřenými stavebními detaily – atika, střecha v minimálním spádu, svody uvnitř plochy, atd. Obvodové zdivo je sendvičové, na vnitřní lícní straně jsou betonové tvarovky, izolace, vzduchová mezera, venkovní obklad z lícových cihel. Stropy haly buď z lepených nosníků, nebo z beto- nových panelů. Uvažujeme hliníková okna, ploché zelené střechy. Na střechu je možné umístit solární panely.

Školní dílny uvažujeme jakou součástí areálu školy, nevznikají tak nároky na parkování pro tento návrh. Areál navrhujeme částečně oplocený, především v zadní část zahrady, kde je záhon. Budova je situována skleníkem na jihozápad. Povrchy před budovou navrhuje- me částečně zpevněné štěrkové, před hlavním vstupem do budovy
a před výstupy na zahradu navrhujeme betonovou velkoformátovou dlažbu.

Název projektu:
Školní dílny v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2120 m3
HPP:
520 m2 m2
Investiční náklady:
11,6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK)

Nové polyfunkční centrum Obce Miloslavov (SK) 2019

Celá řada projektů, které řešíme má společné to, že promýšlíme fungování malých sídel a tedy řešíme jak jejich fyzickou podobu, tak průběh jejich každodenního života. A to i když se jedná o tak různorodé projekty, jako je územní plán, studie veřejných prostranství, rekonstrukce ulice, koncepce architektonického rozvoje obce nebo projekt novostavby radnice či hasičárny. Promýšlení vzniku nového městečka – protože centrum je to, co vytváří identitu celého města a tedy když vytváříme centrum, vytváříme nové město – je dalším úkolem v této řadě – dostatečně podobným, abychom věděli, že jej dokážeme kvalitně zvládnout a zároveň trochu jiným, aby šlo o zajímavou novou výzvu.

Název projektu:
Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov (SK)
Klient:
Obec Miloslavov (SK)
Adresa:
Miloslavov (SK)
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2019 - 2. místo ve dvoukolové urbanistické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
1,2 km2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Kateřina Gloserová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Chata ve Skelné Huti

Chata ve Skelné Huti 2018

Drobný rodinný dům archetypálního tvaru a výrazné dřevěné konstrukce. Dřevostavba založená na patkách. V přízemí s vstupní předsíní koupelna a obývacím pokojem s kuchyňským koutem. Klidný prostor rámovaný symetrickou konstrukcí vonící dřevem. Propojený se zahradou výhled ve všech ročních obdobích. V zimě teplo z kamen uprostřed dispozice. V patře s ložnicí a pokojem pro hosty.

Název projektu:
Chata ve Skelné Huti
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Skelná Huť
Studie:
2017
Realizace:
2019-2021
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
zhotovitel - Truhlářství Rosyvka s.r.o. / Štěpán Rosyvka
Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě 2019

Parkovací dům je především velká utilitární stavba. Podobně jako např. trafostanice může pouze zabrat místo. Náš návrh ale využívá velikost stavby a její obsahovou lapidárnost jako příležitost.  Není pouhou bednou, je vstupem do Krajského úřadu, do Frágnerova Domu umění, do Krajské knihovny, na Finanční úřad, na Třídu 28. října a tak je třeba jej vnímat.

Nová budova dotváří městské prostory ve svém okolí a vytváří z nich prostory jednoznačně čitelné. V předpolí dotváří městskou třídu lemovanou významnými institucemi a alejemi stromů novou piazzettou, která zdůrazňuje důležitost Krajského úřadu. Po svých stranách vytváří městské ulice, kde především zjasňuje přístup k budově Sociální péče a ve svém týlu nechává vzniknout otevřenému zelenému vnitrobloku s dětským hřištěm, který odděluje parkovací dům od bytových domů. Zároveň do prostoru přináší kvality architektonické. Stavba má jasně čitelné základní prvky – obchodní parter s loubím v čele, pěší vstup do garáží, boční vjezdy do garáží. Má základní tektonický řád v podobě pevného dvoupatrového soklu, jemného dříku a subtilní koruny domu. Přináší i haptické materiálové kvality v podobě kvalitních prefabrikovaných a monolitických dílců soklu, zpracování výkladců parteru, kvalitního velkofomátového dláždění ve svém okolí a epoxidové stěrce v interiéru. Díky použití popínavých rostliny na fasádách, extenzivní zelené střeše, vytvoření travnatého parku ve vnitrobloku, výsadbě stromů vně i uvnitř domu a recyklaci dešťových vod, zlepšuje i lokální klima ve svém okolí (prvky modro-zelené infrastruktury). A co považujeme za nejdůležitější, nový obchodní parter a upravená piazzetta se stromy vytváří cíl pro lidi ve svém okolí a oživí tím prostor před budovou, na třídě 28. října.

Vnitřní uspořádání budovy musí být a je velice jednoduché. Pro mnoho řidičů parkování v parkovacím domě znamená nepříjemnou komplikaci. Tomu se snažíme v našem návrhu předejít. Za základní považujeme oddělení vertikálního pohybu mezi patry od horizontálního pohybu v patře. To znamená, že lidé hledající své místo v patře a posléze parkující nezdržují pohyb ostatních, na rozdíl například od polorampového systému. Toto řešení reaguje na množství aut, které v budově mohou parkovat a zároveň na rázovitost zajíždění do parkovacího domu, kdy je nutné rychle odbavit a zaparkovat velké množství aut v jednu chvíli – například před začátkem kulturní akce či při ranní špičce.

Pohyb aut po budově je většinou jednosměrný, což zjednodušuje orientaci. Orientaci v budově zjednodušuje i dobré značení směrů, výjezdu, koridorů pro chodce (k únikový východům a vertikálním komunikacím), ale i systém ukazující počet volných míst na patře, respektive označující konkrétní plná a volná místa přímo v patře.

Rampy jsou vnitřní, jednosměrné, jednopruhové, přímé, celé, tj. vždy přes celé patro. Objekt je plně bezbariérový, přesto jsou invalidní místa umístěna v úrovni (1.NP).

Název projektu:
Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě
Klient:
Statutární město Ostrava
Adresa:
28. října, Ostrava, Moravská Ostrava, Ostrava
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2019
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
84990 m3
HPP:
25960 m2
Investiční náklady:
404 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Martin Kunc, Alžběta Widholmová