Terasy Vimperk

Terasy Vimperk

Pivovarské terasy, sad, dynamická scenérie uprostřed města, výhled na zámek, bezprostřední blízkost náměstí a pivovaru s velkým společenským potenciálem, Zlatá stezka, Křesanovský potok, zapomenutá romantika. Zídky řazené vzestupně nad sebou a každá úroveň přinášející trochu jiný zážitek jsou kvality místa určující směr našeho uvažování.

Návrh pracuje s územím dvojím způsobem. Ve spodní části (nultá a první terasa) území vtiskáváme společenstější charakter. Vytváříme plácek s posezením a zázemím, částečně otevíráme a zpřístupňujeme koryto Křesanovského potoka i pomocí nového jezu, tak aby bylo možné si na vodu sáhnout, nebo si v ní smočit nohy.

V horní, jižní části pak citlivě oprašujeme zašlý genius loci, obnovujeme na sucho vystavěné zídky a schodiště, dotváříme intimní prostředí sadů a zelených ploch. Otevíráme vstup do zadního nádvoří pivovaru, každou úroveň napojujeme na Zlatou stezku, na jedné z horních úrovní navrhujeme jednoduché dětské hřiště, či spíše herní prvek splývající s okolím. Horizontály opěrných zdí považujeme za zásadní obraz místa a s výjimkou stávajících do nich nenavrhujeme žádné nové průniky.

Název projektu:
Revitalizace Pivovarských teras ve Vimperku
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
Vimperk
Typ:
prostranství
Soutěž:
2021
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
2800 m2
Investiční náklady:
14,4 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Tereza Šipková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Pavla Drbalová, Marie Gelová, Sandra Chlebovská
Altán Úsilné

Altán Úsilné

Altán v Úsilném, sloužící jako komunitní centrum, vznikl na základě Architektonické koncepce obce, kterou jsme zpracovali v roce 2013. Architektonická koncepce popsala plácek Pod kaštany jako místo, kde mají do budoucna vzniknout dvě nové obecní stavby – Altán a Spolkový dům a mají podpořit společenský charakter místa, kde se doposud pořádá Svatováclavská pouť.

Altán je jednoduchá dřevěná stavba, která se otevírá velkou verandou směrem do centra obce, zároveň uzavírá plácek Pod kaštany směrem k polím a dotváří tak centrální prostory obce.

Stavba sestává ze společenské místnosti, toalet a verandy. Společenská místnost je využívána místními sousedy pro různé příležitosti – od zasedání zastupitelstva po společné pečení a vaření na slavnosti, v případě větších společenských akcí na plácku může sloužit jako výčep a výdej pití a jídla. Toalety přístupné z verandy jsou stabilním zázemím pro velké společenské akce, které se Pod kaštany pořádají. Veranda je využita při slavnostech k sezení u velkých stolů, širší východní část je možné proměnit ve jeviště orientované k plácku i jako krytá venkovní místnost. Do budoucna je v plánu umístit na verandě i velkou chlebovou pec.

Jedná se o masivní dřevěný skelet z lepených profilů s CNC spoji. Stěny jsou provedeny jako rámová dřevěná konstrukce. Vnější i velká část vnitřního opláštění je provedena z natíraných palubek, podlaha verandy z modřínových fošen, vnitřní podlahy jsou lité.

Název projektu:
Komunitní centrum Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2015
Realizace:
2020
Řešené území:
3240 m2
Obestavěný prostor:
970 m3
HPP:
325 m2
Investiční náklady:
5,5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
HIP - Ondřej Ženožička
Nové Dobrkovice

Nové Dobrkovice

Řešené území se rozkládá podél toku řeky Polečnice a výjezdu z Českého Krumlova směrem na Horní Planou (Lipno). Topograficky členitá oblast je z jižní i severní části vymezena prudkými svahy zvedajícími se z prostoru říční nivy. Heterogenní území se skládá z několika lokalit s odlišným charakterem. Ve východní části v meandru řeky působí prostor jako tranzitní, příměstský brownfield průmyslově-smíšeného charakteru. Samotné Nové Dobrkovice mají ráz malé vesnice zaklesnuté do prudkého jižního svahu mezi řeku a železnici. Údolím vede významná cyklotrasa.

Návrh eliminuje nejpalčivější problémy, jimiž je především doprava, fragmentace, jeho nedostatečná prostupnost a degradovaný veřejný prostor. Vnáší do území nová pobytová místa, které slouží především obyvatelům Českého Krumlova a části Nových Dobrkovic. Vytváří důstojnou bránu odpovídající významu města. Na příkladech detailů reprezentující jednotlivé lokality je popsáno řešení dílčích veřejných prostranství.

Název projektu:
Územní studie veřejných prostranství Nové Dobrkovice
Klient:
Město Český Krumlov
Adresa:
Nové Dobrkovice, Český Krumlov
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2020
Schválení dokumentace:
2021
Řešené území:
422450 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Sportovní klub Úsilné

Sportovní klub Úsilné

Navrhované zázemí sportovců sestává ze dvou objektů – sportovního a technického zázemí. Oba objekty jsou umístěny na části pozemku mezi vstupem na hřiště od rybníka a polem na východě. Z tvaru pozemku vychází i trojúhelníkový půdorys celého zázemí – ten kopíruje hranu fotbalového hřiště, rybníka a nově plánovaného hřiště. Tvar domu s vysokým čelem a rastrem sloupů navazuje na stávající objekt u tenisových kurtů a uzavírá tak celý sportovní areál. Hluboký ochoz bude během fotbalového zápasu sloužit jako krytá terasa, kam se pohodlně vejde velký stůl pro fanoušky a zároveň zde bude možné vstupovat do jednotlivých místností. Velký nápis SK Úsilné na fasádě nad ochozem dává přespolním jasně najevo, na kterém hřišti dnes hrají. Stejně tak výrazná je i dřevěná fasáda, která vychází z klubových barev.

Název projektu:
Novostavba zázemí sportovců při fotbalovém hřišti
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
1200 m3
HPP:
315 m2
Investiční náklady:
6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc
Bedřiška

Bedřiška

Bedřiška v roce 2020 už není místem žhářských útoků a hromad odpadků, jako před 10 lety. Bedřiška dnes řeší úbytek obyvatel, špatný technický stav domů, jejich složitou správu a údržbu a stále více nejistotu budoucího vývoje. Klíčové otázky jsou: Zda vůbec, případně jakým způsobem obnovit bytový fond? Lze opravit stávající domky, nebo je nutné je zbourat a postavit nové? Je vhodné stávající prostorové uspořádání Bedřišky? Má se Bedřiška rozrůstat? Jak moc? Kam? A co s lidmi, sousedy, kteří zde žijí? Jak je zde udržet?

Město Ostrava vnímá potenciál lokality i komunity, zároveň si je ale vědomé problémů, které se k nim váží. Proto zadalo zpracování této studie, která se otázkou revitalizace Bedřišky zabývá v širokých souvislostech a komplexně od návrhu zástavby a veřejných prostranství po popis možností zapojení místní komunity do její obnovy.

Tato studie, která byla projednána se zástupci samosprávy, městskými odbory, ale i zástupci místních, je prvním krokem, na který pro zdárnou realizaci musí navazovat kroky další.

Předložený návrh není jedním z “jednoduchých” řešení. Nejedná se o řešení, které by bylo lze realizovat příští rok. Jedná se o koncept, který bude realizován postupně, bude vyžadovat vůli ho dotáhnout a vůli po dohodě. Bude klást velké nároky na koordinaci.

Ve své podstatě je ale návrh lapidární. Stability a rozvoje lokality Bedřiška lze dosáhnout jejím otevřením a propojením s okolím, zapojením více subjektů do její obnovy, zvýšením počtu širokého spektra obyvatel a poskytnutím místní komunitě možnost získat společně se zodpovědností i vliv na budoucí vývoj Bedřišky. Navržený posiluje samosprávná role obyvatel a sníženy nároky na městskou správu. Model, který dokáže, ke každému domu a jeho obyvatelům přistoupit individuálně a v delším časovém horizontu.

Název projektu:
Revitalizace lokality Bedřiška
Klient:
Statutární město Ostrava
Adresa:
Bedřiška, Ostrava
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2019
Schválení dokumentace:
2019
Řešené území:
405100 m2
HPP:
23070 m2
Investiční náklady:
472 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
technická infrastruktura - David Vančuřík