Územní plán města Třebenice

Územní plán města Třebenice 2018

Územní plán pro celé Třebenice (všechna katastrální území) nabídne celkovou vizi, jak udržitelně nakládat s malým městem v malebné krajině Českého středohoří s vynikajícím dopravním napojením na trasu Praha – Ústí (– Drážďany). Vytváříme jednoznačný podklad pro rozhodování o jednotlivých stavebních záměrech v území. Odkud a kam.

Název projektu:
Územní plán města Třebenice
Klient:
město Třebenice, pořizovatel Městský úřad Lovosice
Adresa:
Třebenice
Typ:
územní plán
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
21,8 km2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
projektant krajina - Jan Dřevíkovský
technická infrastruktura - Miroslav Procházka
projektant doprava - Květoslav Syrový
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská 2017

Řešené území, ulice 1. Máje a ulice Pivovarská, je možné nazvat páteří města Vimperk. Tvoří totiž podstatnou osu ve směru východ – západ. Vede z periferie skrz postupně až do historického centra a ústí do ní několik významných ulic, které ji traktují a v místech křížení vytvářejí malá náměstí.

Důležitost této osy je potvrzena rozmístěním institucí vzdělávacích, kulturních, správních, komerčních i sportovišť. V historické, hustěji zastavěné části je živý obchodní parter.

V současnosti je většina veřejných prostor usurpována automobilovou dopravou. Pobyt a pohyb pěších je nepříjemný a někdy dokonce nebezpečný. Nejenom velká míra parkovacích míst ale hlavně jejich nevhodná organizace způsobuje nepřehlednost a umocňuje nepříjemnost pěšího pohybu.

Návrh tuto situaci mění, upřednostňuje pěší před automobilisty. Upravuje šířky chodníků, ulic, křížení, ulice osazuje řadami stromů, novým veřejným osvětlením a mobiliářem.

Územní studie na celé řešené území byla zpracována v roce 2017. V roce 2020 byla zahájena realizace 1. etapy – tj. ulice 1. máje.

Název projektu:
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
ulice 1. máje a Pivovarská, Vimperk
Typ:
prostranství
Studie:
2017
Realizace:
2020-2021 1. etapa
Investiční náklady:
52 mil Kč - 1. etapa
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů

Mlýnský ostrov okolo Gočárových automatických mlýnů 2016

Návrh nové části města Pardubice v rámci soutěžního workshopu. Ambiciózní (velko)-městská čtvrť pro ambiciózní velké město, které má plán se rozrůst v příštích dvaceti letech o třicet tisíc obyvatel.

Městské bydlení v centru města obklopené parky, s novým vlastním a jediným městským nábřežím a především s monumentem Gočárových Automatických mlýnů.

V návrhu jsme pragmatičtí, nemáme sentiment k fabrickým budovám pekáren, aplikujeme nekomplikovaný rozvoj ostrova s ohledem na majetkové vztahy a pravděpodobnou etapizaci. Uvažujeme tak, aby kvalitní rozvoj oblasti byl jistotou neohroženou neovlivnitelnými vlivy. Pracujeme proto s hodnotami, které na místě už jsou a které je dle našeho soudu snadné a nasnadě využít. Navrhujeme univerzální městkou strukturu, která jednoduše pokryje nároky širokého spektra obyvatel.

Název projektu:
Mlýnský ostrov Pardubice - soutěžní workshop
Klient:
Statutární město Pardubice
Adresa:
Mlýnský ostrov, Pardubice
Typ:
urbanistická koncepce
Soutěž:
2016 - 3. místo v soutěžním workshopu
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
2,1 mld. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
krajinná architektura - Marie Gelová
rozpočty staveb - Propos Liberec / Antonín Buchar
vodní stavby - SINDLAR Group / Martin Sucharda
ekonomika měst - Lukáš Makovský
Autobusové nádraží Kladno

Autobusové nádraží Kladno 2016

Oceněný návrh z dvoukolové soutěže na přestavbu území autobusového nádraží mezi historickým centrem města a budoucí čtvrtí na území bývalé Vojtěšské huti. Tzv. multimodální terminál jako systém větších i drobnějších veřejných prostranství obklopujících samotné redukované autobusové nádraží. Možnost soudobé dostavby města (bydlení, administrativa, parkovací dům). Komfortního pohyb chodců i autobusů.

Název projektu:
Přestavba autobusového nádraží v Kladně
Klient:
Statutární město Kladno
Adresa:
Kladno
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2016 - 3. místo ve veřejné dvoukolové architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
500 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová
dopravní řešení - Květoslav Syrový, Pavol Ondovčák
Obnova historické městské části Děčín – Podmokly

Obnova historické městské části Děčín – Podmokly 2013

Jedná se návrh obnovy veškerých veřejných prostor městské části Podmokly v Děčíně. Celkový koncept dopravního řešení, uspořádání ulic, náměstí, řešení nové výsadby je postupně po etapách realizován. Ve většině ulic Podmokel je navržena zóna 30, obousměrná doprava, přednosti zprava. Křížení ulic jsou vyvýšena, aby byl usnadněn pohyb chodců. Návrh definuje využití jednotlivých náměstí, a to přepisuje do jejich návrhu. Celkově se návrh snaží definovat kvalitní „standard“ řešení veřejných prostor, který není přehlušen „kreativními nápady.“ Veškerá rafinovanost je skryta v detailech a na první pohled skrytých řešeních. Lavičky jsou nadstandardně dlouhé. Dříky veřejného osvětlení nestandardně tenké.  Aleje stromů podtrhují osové uspořádání karteziánského rastru. Po vyhrané soutěži byla dopracována územní studie na celé řešené území a nyní jsou postupně zpracovávány a realizovány jednotlivé etapy záměru.

Název projektu:
Obnova historické části Děčín – Podmokly
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Podmokly, Děčín
Typ:
prostranství
Soutěž:
2013 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Studie:
2014
Realizace:
2018-2020 (etapy C a X.5)
Schválení dokumentace:
2014
Řešené území:
10500m2 (etapy C a X.5)
Investiční náklady:
55 mil. Kč (etapy C a X.5)
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Ida Chuchlíková
dopravní řešení - Květoslav Syrový
krajinářské řešení - Trevisan ateliér + / Jitka Trevisan
HIP - PK Vaner / Martin Cimburek, Luboš Vaner, Jan Vaner