Revitalizace administrativní budovy URAN v Liberci

Revitalizace administrativní budovy URAN v Liberci 2019

Návrh obnovy obvodového pláště administrativní budovy URAN principiálně navazuje na jeho původní řešení. Nemění drobné měřítko skladebných částí obkladu, dodržuje stejný poměr mezi prosklenými a plnými částmi fasády, drží stejné proporce oken a výrazné horizontální členění fasády. Návrh navazuje i na původní tektonický skladebný systém. Díky jinému materiálu obkladu fasády se ale celkový dojem, který dům vytváří, významně mění.

Fasáda je obložena pozinkovaným plechem. Plocha fasády je členěna stíny říms, okny, ale i jednotlivými dílci plechu, spárami mezi nimi, rastrem kotvení. Plocha z pozinkovaných dílců ve světle pableskuje, odrazy se liší v každé desce. Dům odráží a mění měnící se světlo okolí.

Řešení fasády zároveň pracuje s různou hloubkou detailu odpovídající tomu, z jakých vzdáleností je stavba vidět. Výrazné horizontální členění a nápisy URAN jsou viditelné pří vzdáleném pohledu při příchodu z centra města po ulici 1. máje, při průjezdu po dálnici od Prahy i Žitavy. Detaily obložení sloupů, stříška nad vstupem a jednotlivé torxové hlavy šroubů uchycení plechu jsou viditelné při vstupu do vestibulu.

Předkládané řešení fasády zároveň zvedá témata, která současné řešení pominulo. Mezi nimi především zdůraznění vstupu do budovy a osobitost, kdy z indiferentní administrativní budovy 70. let vytváříme jedinečnou stavbu navazující na konkrétní situaci.

Název projektu:
Komplexní revitalizace administrativního objektu „Uran“
Klient:
Statutární město Liberec
Adresa:
1. máje, Liberec
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
12900 m3
HPP:
3840 m2
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
statika - KCE statika a dynamika staveb / Vít Hušek

propočet nákladů - Propos Liberec
energetický specialista - PORSENNA / Michal Čejka
Radnice města Pilníkov

Radnice města Pilníkov 2019

Hlavním cílem návrhu je nabídnout nové optimální uspořádání stávajícího, doplnit chybějící a poukázat na nevyužitý potenciál budovy. Za hlavní nedostatek současné radnice považujeme dispoziční řešení, které je pro návštěvníka úřadu špatně čitelné, postrádá logickou hierarchii prostorů a není dostatečně reprezentativní ve vztahu k roli, kterou ve městě hraje.

Účelně jsme tedy upravili halu s hlavním schodištěm, která otevírá středu budovy a ze které se vstupuje do přiléhajících místností. Novodobou přístavbu původní radnice jsme plnohodnotně přičlenili k budově a využili její střechu pro zřízení terasy přístupné z knihovny v podkroví.

Název projektu:
Radnice města Pilníkov
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2016
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2760 m3
HPP:
490 m2
Investiční náklady:
12,5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Dušan Sabol
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích

Kulturní a administrativní budova v Neratovicích 2018

Současnou budovu kulturního a administrativního centra jsme navrhli rozdělit ve dví. Zlepšujeme tak prostupnost náměstí. Zvyšujeme přístupnost jednotlivých částí budovy a vytvoříme intimní veřejné prostranství, do kterého je možné otevřít výkladce kavárny, knihovny.

Cílem návrhu je udělat z parku „náměstí Republiky“ centrum města. Některé modernistická schémata ale nelze opravit, lze je pochopit, domyslet. Vložením další vrstvy lze přidat do místa městské vzorce chování lidí a zároveň přitom neztratit kouzlo modernistického snu – „života v zeleni“.

Fyzická změna prostorů a domu není tak radikální. Pracujeme s esencí a analogií městských prostorů a zásadně měníme pocit z centra Neratovic. Z knihovny je vidět „přes ulici“ na kavárnu, z kavárny na městský úřad a knihovnu.

Lidé se rozhodují intuitivně na základě jednoduše viditelného, pozorují, odpočívají, potkávají sousedy, chodí do divadla nebo do kina, vyřizují běžnou agendu na radnici, vědí, kde sídlí představitelé mého města.

Vzniká srozumitelný městský veřejný prostor. O modernistický sen se chceme opřít. Park a stromy okolo pevného koberce potřebujeme. Park zahušťujeme a navrhujeme intenzivnější kontrast mezi „městem“ a „přírodou“. Ze všech domů Centra vidím nebo vnímám park, který těsně obklopuje pevné náměstí a tvoří s ním akord. Stále si mohu vybrat. Dům a jeho náplň neoživí celý park pokračující řídkým městem. Nesnažíme se o nemožné. Tam, kde očekáváme a plánujeme děj, Centrum otevíráme na pevný koberec dlažby obklopený původním parkem.

Název projektu:
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích
Klient:
Město Neratovice
Adresa:
Neratovice
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 2. místo v architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
18500 m2
Obestavěný prostor:
48800 m3
HPP:
5640 m2
Investiční náklady:
328 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
Výstavba bytového komplexu Andromeda

Výstavba bytového komplexu Andromeda 2019

Jedná se o návrh obytného souboru o velikosti 500 bytů v sousedství sídliště KVP na okraji Košic. Do svažitého terénu řešeného území jsou vloženy tři linie. Dvě linie domů a jedna linie ulice mezi nimi. Křivky linií reagují na tvar a morfologii parcely. Linie věží sousedí s vysokými panelovými domy, linie nižších bytových domů sousedí s parkem v údolí. V jižní části návrhu je umístěno parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu.

Dispoziční schéma domů nabízí vysokou kvalitu široké škály bytů, kdy drtivá většina z nich je orientována do dvou směrů a všechny disponují lodžií.

Název projektu:
Výstavba bytového komplexu Andromeda
Klient:
Andromeda Invest, s.r.o.
Adresa:
sídliště AVP, Košice
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
47600 m2
Obestavěný prostor:
240500 m3
HPP:
74300 m2
Investiční náklady:
1,8 miliardy Kč, 507 bytových jednotek
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Edukační centrum Rudolfinum

Edukační centrum Rudolfinum 2019

V současnosti Edukační centrum využívá pro své programy Sukovy síně. To ovšem komplikuje využití Sukovy síně, která je určena především hudební produkci, a klade vyšší nároky na přípravu sálu a přepravu věcí potřebných k programům. Zároveň se ale ti, kteří program absolvují, pohybují ve velkorysých a krásných prostorech Rudolfina. Vstupují do budovy reprezentativním schodištěm, setkávají se ve velké dvoraně a většinu času tráví právě v Sukově síni. Tento prostorový a dramatický zážitek je zásadní součástí prožitku, který si absolventi programů odnášejí.

Za klíčové tedy považujeme navrhnout prostory Edukačního centra tak, aby byly v co nevyšší míře schopny konkurovat současnému prožitku, který si účastník programu odnáší.

Předkládáme návrh, který vytvoří z Edukačního centra autonomní a svéráznou součást budovy s jasným provozním schématem a prostorovými kvalitami, které rozvíjí dominantní konstrukci budovy.

Název projektu:
Edukační centrum Rudolfinum
Klient:
Česká filharmonie
Adresa:
Staré Město, Praha
Typ:
interiér
Soutěž:
2019 - 2. místo ve vyzvané soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
1080 m3
HPP:
270 m2
Investiční náklady:
5,4 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Alžběta Widholmová