Rekonstrukce suterénu Žižkovské radnice

Rekonstrukce suterénu Žižkovské radnice 2004

Zadáním bylo kompletně zrekonstruovat suterén Žižkovské radnice. Nutnost řešit poměrně špatný stavebně-technický stav. Nová funkce suterénu byla zadána v kontextu reprezentace Žižkova, tedy Galerie Žižkovské radnice, společenský prostor a příslušné zázemí. Zakázka byla zpracována od studie, prováděcího projektu stavby, sanací, po návrh interieru, výkresů atypického nábytku a kovářských výrobků. Komplexně od počátečních průzkumů po autorský dozor a spolupráci při kolaudaci.

Název projektu:
Rekonstrukce suterénu Žižkovské radnice
Klient:
Městská část Praha 3
Adresa:
Praha 3, Žižkov, Praha
Typ:
interiér
Studie:
1999
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2004
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, David Macháček, Lucie Ježková
statika - Vladimír Černohorský
sanace - Miroslav Havel
Viladům Vinohrady

Viladům Vinohrady 2002

Název projektu:
Viladům Vinohrady
Klient:
soukromý investor
Adresa:
Vinohrady, Praha
Studie:
2002
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2003
Tým:
autoři - Michal Kuzemenský, David Macháček
spolupráce - Adam Weczerek, Pavel Táborský, Jitka Žajdlíková
statika - Ivan Beneš
Altán Úsilné

Altán Úsilné

Altán v Úsilném, sloužící jako komunitní centrum, vznikl na základě Architektonické koncepce obce, kterou jsme zpracovali v roce 2013. Architektonická koncepce popsala plácek Pod kaštany jako místo, kde mají do budoucna vzniknout dvě nové obecní stavby – Altán a Spolkový dům a mají podpořit společenský charakter místa, kde se doposud pořádá Svatováclavská pouť.

Altán je jednoduchá dřevěná stavba, která se otevírá velkou verandou směrem do centra obce, zároveň uzavírá plácek Pod kaštany směrem k polím a dotváří tak centrální prostory obce.

Stavba sestává ze společenské místnosti, toalet a verandy. Společenská místnost je využívána místními sousedy pro různé příležitosti – od zasedání zastupitelstva po společné pečení a vaření na slavnosti, v případě větších společenských akcí na plácku může sloužit jako výčep a výdej pití a jídla. Toalety přístupné z verandy jsou stabilním zázemím pro velké společenské akce, které se Pod kaštany pořádají. Veranda je využita při slavnostech k sezení u velkých stolů, širší východní část je možné proměnit ve jeviště orientované k plácku i jako krytá venkovní místnost. Do budoucna je v plánu umístit na verandě i velkou chlebovou pec.

Jedná se o masivní dřevěný skelet z lepených profilů s CNC spoji. Stěny jsou provedeny jako rámová dřevěná konstrukce. Vnější i velká část vnitřního opláštění je provedena z natíraných palubek, podlaha verandy z modřínových fošen, vnitřní podlahy jsou lité.

Název projektu:
Komunitní centrum Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2015
Realizace:
2020
Řešené území:
3240 m2
Obestavěný prostor:
970 m3
HPP:
325 m2
Investiční náklady:
5,5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
HIP - Ondřej Ženožička
Nové Dobrkovice

Nové Dobrkovice

Řešené území se rozkládá podél toku řeky Polečnice a výjezdu z Českého Krumlova směrem na Horní Planou (Lipno). Topograficky členitá oblast je z jižní i severní části vymezena prudkými svahy zvedajícími se z prostoru říční nivy. Heterogenní území se skládá z několika lokalit s odlišným charakterem. Ve východní části v meandru řeky působí prostor jako tranzitní, příměstský brownfield průmyslově-smíšeného charakteru. Samotné Nové Dobrkovice mají ráz malé vesnice zaklesnuté do prudkého jižního svahu mezi řeku a železnici. Údolím vede významná cyklotrasa.

Návrh eliminuje nejpalčivější problémy, jimiž je především doprava, fragmentace, jeho nedostatečná prostupnost a degradovaný veřejný prostor. Vnáší do území nová pobytová místa, které slouží především obyvatelům Českého Krumlova a části Nových Dobrkovic. Vytváří důstojnou bránu odpovídající významu města. Na příkladech detailů reprezentující jednotlivé lokality je popsáno řešení dílčích veřejných prostranství.

Název projektu:
Územní studie veřejných prostranství Nové Dobrkovice
Klient:
Město Český Krumlov
Adresa:
Nové Dobrkovice, Český Krumlov
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2020
Schválení dokumentace:
2021
Řešené území:
422450 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Sportovní klub Úsilné

Sportovní klub Úsilné

Navrhované zázemí sportovců sestává ze dvou objektů – sportovního a technického zázemí. Oba objekty jsou umístěny na části pozemku mezi vstupem na hřiště od rybníka a polem na východě. Z tvaru pozemku vychází i trojúhelníkový půdorys celého zázemí – ten kopíruje hranu fotbalového hřiště, rybníka a nově plánovaného hřiště. Tvar domu s vysokým čelem a rastrem sloupů navazuje na stávající objekt u tenisových kurtů a uzavírá tak celý sportovní areál. Hluboký ochoz bude během fotbalového zápasu sloužit jako krytá terasa, kam se pohodlně vejde velký stůl pro fanoušky a zároveň zde bude možné vstupovat do jednotlivých místností. Velký nápis SK Úsilné na fasádě nad ochozem dává přespolním jasně najevo, na kterém hřišti dnes hrají. Stejně tak výrazná je i dřevěná fasáda, která vychází z klubových barev.

Název projektu:
Novostavba zázemí sportovců při fotbalovém hřišti
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
1200 m3
HPP:
315 m2
Investiční náklady:
6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc