Mayerova továrna ve Dvoře Králové

Mayerova továrna ve Dvoře Králové

Po analýze zadání a srostlice Mayerovy továrny bouráme dvě jižní budovy továrny a na jejich místo umísťujeme nový objekt haly s koncertním sálem a 60 parkovacími místy pod ním. Ostatní program umísťujeme do stávajících budov s tím, že se snažíme v co největší míře rozvinout jejich potenciál a omezit na minimum velké zásahy do nich.

Klíčová je pro nás vhodnost jednotlivých prostor ve vztahu k nové náplni, funkčnost celku a dobrá orientace návštěvníků. Veškeré veřejné kulturní instituce umístěné v komplexu Mayerovy továrny musí být jednoduše přístupné. Měníme tedy původní tržnici – sloupovou halu na Velké foyer jehož součástí je i kavárna a knihovna. V jeho velikosti, repetici sloupů, způsobu osvětlení i subtilnosti konstrukcí spatřujeme jednu z velkých architektonických kvalit továrny! Odtud se vstupuje do všech částí budovy. Tedy do víceúčelového sálu, sálu loutkového divadla a na schodiště vedoucí do Zábavně naučného centra a Dětského zábavního parku v patře severní třípodlažní budovy. Do přízemí je z čp. 152 přemístěn provoz městské knihovny Slavoj. Všechny instituce v přízemí sdílejí společné veřejné zázemí – toalety umístěné v úzké podélné budově ve středu dispozice komplexu, mobilní šatny a kasy. Foyer může během větších koncertů sloužit jako bar či kavárna – je možné do něj instalovat mobilní bary, které mají zázemí v traktu mezi sálem a foyer. Může sloužit jako výstavní prostor – mohou v něm být instalovány i objemné předměty díky možnosti přímého vjezdu z exteriéru. Kavárna i knihovna jsou jeho přirozenou součástí. Do náměstí Republiky se otevírá přes zádveří – historický vstup do tržnice.

Název projektu:
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Klient:
Město Dvůr Králové nad Labem
Adresa:
Dvůr Králové nad Labem
Typ:
veřejné stavby
Soutěž:
2021
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
57460 m3
Investiční náklady:
430 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Jan Čech, Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol, Alžběta Widholmová
Terasy Vimperk

Terasy Vimperk

Pivovarské terasy, sad, dynamická scenérie uprostřed města, výhled na zámek, bezprostřední blízkost náměstí a pivovaru s velkým společenským potenciálem, Zlatá stezka, Křesanovský potok, zapomenutá romantika. Zídky řazené vzestupně nad sebou a každá úroveň přinášející trochu jiný zážitek jsou kvality místa určující směr našeho uvažování.

Návrh pracuje s územím dvojím způsobem. Ve spodní části (nultá a první terasa) území vtiskáváme společenstější charakter. Vytváříme plácek s posezením a zázemím, částečně otevíráme a zpřístupňujeme koryto Křesanovského potoka i pomocí nového jezu, tak aby bylo možné si na vodu sáhnout, nebo si v ní smočit nohy.

V horní, jižní části pak citlivě oprašujeme zašlý genius loci, obnovujeme na sucho vystavěné zídky a schodiště, dotváříme intimní prostředí sadů a zelených ploch. Otevíráme vstup do zadního nádvoří pivovaru, každou úroveň napojujeme na Zlatou stezku, na jedné z horních úrovní navrhujeme jednoduché dětské hřiště, či spíše herní prvek splývající s okolím. Horizontály opěrných zdí považujeme za zásadní obraz místa a s výjimkou stávajících do nich nenavrhujeme žádné nové průniky.

Název projektu:
Revitalizace Pivovarských teras ve Vimperku
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
Vimperk
Typ:
prostranství
Soutěž:
2021
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
2800 m2
Investiční náklady:
14,4 mil. Kč
Tým:
re:architekti / David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková, Tereza Šipková, Alžběta Widholmová
krajinářské řešení - symbio studio / Pavla Drbalová, Marie Gelová, Sandra Chlebovská
Altán Úsilné

Altán Úsilné

Altán v Úsilném, sloužící jako komunitní centrum, vznikl na základě Architektonické koncepce obce, kterou jsme zpracovali v roce 2013. Architektonická koncepce popsala plácek Pod kaštany jako místo, kde mají do budoucna vzniknout dvě nové obecní stavby – Altán a Spolkový dům a mají podpořit společenský charakter místa, kde se doposud pořádá Svatováclavská pouť.

Altán je jednoduchá dřevěná stavba, která se otevírá velkou verandou směrem do centra obce, zároveň uzavírá plácek Pod kaštany směrem k polím a dotváří tak centrální prostory obce.

Stavba sestává ze společenské místnosti, toalet a verandy. Společenská místnost je využívána místními sousedy pro různé příležitosti – od zasedání zastupitelstva po společné pečení a vaření na slavnosti, v případě větších společenských akcí na plácku může sloužit jako výčep a výdej pití a jídla. Toalety přístupné z verandy jsou stabilním zázemím pro velké společenské akce, které se Pod kaštany pořádají. Veranda je využita při slavnostech k sezení u velkých stolů, širší východní část je možné proměnit ve jeviště orientované k plácku i jako krytá venkovní místnost. Do budoucna je v plánu umístit na verandě i velkou chlebovou pec.

Jedná se o masivní dřevěný skelet z lepených profilů s CNC spoji. Stěny jsou provedeny jako rámová dřevěná konstrukce. Vnější i velká část vnitřního opláštění je provedena z natíraných palubek, podlaha verandy z modřínových fošen, vnitřní podlahy jsou lité.

Název projektu:
Komunitní centrum Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejné stavby
Studie:
2015
Realizace:
2020
Řešené území:
3240 m2
Obestavěný prostor:
970 m3
HPP:
325 m2
Investiční náklady:
5,5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
HIP - Ondřej Ženožička
Nové Dobrkovice

Nové Dobrkovice

Řešené území se rozkládá podél toku řeky Polečnice a výjezdu z Českého Krumlova směrem na Horní Planou (Lipno). Topograficky členitá oblast je z jižní i severní části vymezena prudkými svahy zvedajícími se z prostoru říční nivy. Heterogenní území se skládá z několika lokalit s odlišným charakterem. Ve východní části v meandru řeky působí prostor jako tranzitní, příměstský brownfield průmyslově-smíšeného charakteru. Samotné Nové Dobrkovice mají ráz malé vesnice zaklesnuté do prudkého jižního svahu mezi řeku a železnici. Údolím vede významná cyklotrasa.

Návrh eliminuje nejpalčivější problémy, jimiž je především doprava, fragmentace, jeho nedostatečná prostupnost a degradovaný veřejný prostor. Vnáší do území nová pobytová místa, které slouží především obyvatelům Českého Krumlova a části Nových Dobrkovic. Vytváří důstojnou bránu odpovídající významu města. Na příkladech detailů reprezentující jednotlivé lokality je popsáno řešení dílčích veřejných prostranství.

Název projektu:
Územní studie veřejných prostranství Nové Dobrkovice
Klient:
Město Český Krumlov
Adresa:
Nové Dobrkovice, Český Krumlov
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2020
Schválení dokumentace:
2021
Řešené území:
422450 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Michaela Hudečková
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Sportovní klub Úsilné

Sportovní klub Úsilné

Navrhované zázemí sportovců sestává ze dvou objektů – sportovního a technického zázemí. Oba objekty jsou umístěny na části pozemku mezi vstupem na hřiště od rybníka a polem na východě. Z tvaru pozemku vychází i trojúhelníkový půdorys celého zázemí – ten kopíruje hranu fotbalového hřiště, rybníka a nově plánovaného hřiště. Tvar domu s vysokým čelem a rastrem sloupů navazuje na stávající objekt u tenisových kurtů a uzavírá tak celý sportovní areál. Hluboký ochoz bude během fotbalového zápasu sloužit jako krytá terasa, kam se pohodlně vejde velký stůl pro fanoušky a zároveň zde bude možné vstupovat do jednotlivých místností. Velký nápis SK Úsilné na fasádě nad ochozem dává přespolním jasně najevo, na kterém hřišti dnes hrají. Stejně tak výrazná je i dřevěná fasáda, která vychází z klubových barev.

Název projektu:
Novostavba zázemí sportovců při fotbalovém hřišti
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
1200 m3
HPP:
315 m2
Investiční náklady:
6 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Martin Kunc