Kulturní a administrativní budova v Neratovicích

Kulturní a administrativní budova v Neratovicích 2018

Současnou budovu kulturního a administrativního centra jsme navrhli rozdělit ve dví. Zlepšujeme tak prostupnost náměstí. Zvyšujeme přístupnost jednotlivých částí budovy a vytvoříme intimní veřejné prostranství, do kterého je možné otevřít výkladce kavárny, knihovny.

Cílem návrhu je udělat z parku „náměstí Republiky“ centrum města. Některé modernistická schémata ale nelze opravit, lze je pochopit, domyslet. Vložením další vrstvy lze přidat do místa městské vzorce chování lidí a zároveň přitom neztratit kouzlo modernistického snu – „života v zeleni“.

Fyzická změna prostorů a domu není tak radikální. Pracujeme s esencí a analogií městských prostorů a zásadně měníme pocit z centra Neratovic. Z knihovny je vidět „přes ulici“ na kavárnu, z kavárny na městský úřad a knihovnu.

Lidé se rozhodují intuitivně na základě jednoduše viditelného, pozorují, odpočívají, potkávají sousedy, chodí do divadla nebo do kina, vyřizují běžnou agendu na radnici, vědí, kde sídlí představitelé mého města.

Vzniká srozumitelný městský veřejný prostor. O modernistický sen se chceme opřít. Park a stromy okolo pevného koberce potřebujeme. Park zahušťujeme a navrhujeme intenzivnější kontrast mezi „městem“ a „přírodou“. Ze všech domů Centra vidím nebo vnímám park, který těsně obklopuje pevné náměstí a tvoří s ním akord. Stále si mohu vybrat. Dům a jeho náplň neoživí celý park pokračující řídkým městem. Nesnažíme se o nemožné. Tam, kde očekáváme a plánujeme děj, Centrum otevíráme na pevný koberec dlažby obklopený původním parkem.

Název projektu:
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích
Klient:
Město Neratovice
Adresa:
Neratovice
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 2. místo v architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
18500 m2
Obestavěný prostor:
48800 m3
HPP:
5640 m2
Investiční náklady:
328 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
Výstavba bytového komplexu Andromeda

Výstavba bytového komplexu Andromeda 2019

Jedná se o návrh obytného souboru o velikosti 500 bytů v sousedství sídliště KVP na okraji Košic. Do svažitého terénu řešeného území jsou vloženy tři linie. Dvě linie domů a jedna linie ulice mezi nimi. Křivky linií reagují na tvar a morfologii parcely. Linie věží sousedí s vysokými panelovými domy, linie nižších bytových domů sousedí s parkem v údolí. V jižní části návrhu je umístěno parkové náměstí. Celá zástavba graduje směrem k Moskevské třídě, kde dosáhne výška věží výšky sousedních věžáků. Linie věží nechává možnost průhledů, linie nízkých domů nechává možnost průchodu.

Dispoziční schéma domů nabízí vysokou kvalitu široké škály bytů, kdy drtivá většina z nich je orientována do dvou směrů a všechny disponují lodžií.

Název projektu:
Výstavba bytového komplexu Andromeda
Klient:
Andromeda Invest, s.r.o.
Adresa:
sídliště AVP, Košice
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
47600 m2
Obestavěný prostor:
240500 m3
HPP:
74300 m2
Investiční náklady:
1,8 miliardy Kč, 507 bytových jednotek
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová, Vojtěch Ružbatský, Dušan Sabol
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová
dopravní řešení - Květoslav Syrový
Edukační centrum Rudolfinum

Edukační centrum Rudolfinum 2019

V současnosti Edukační centrum využívá pro své programy Sukovy síně. To ovšem komplikuje využití Sukovy síně, která je určena především hudební produkci, a klade vyšší nároky na přípravu sálu a přepravu věcí potřebných k programům. Zároveň se ale ti, kteří program absolvují, pohybují ve velkorysých a krásných prostorech Rudolfina. Vstupují do budovy reprezentativním schodištěm, setkávají se ve velké dvoraně a většinu času tráví právě v Sukově síni. Tento prostorový a dramatický zážitek je zásadní součástí prožitku, který si absolventi programů odnášejí.

Za klíčové tedy považujeme navrhnout prostory Edukačního centra tak, aby byly v co nevyšší míře schopny konkurovat současnému prožitku, který si účastník programu odnáší.

Předkládáme návrh, který vytvoří z Edukačního centra autonomní a svéráznou součást budovy s jasným provozním schématem a prostorovými kvalitami, které rozvíjí dominantní konstrukci budovy.

Název projektu:
Edukační centrum Rudolfinum
Klient:
Česká filharmonie
Adresa:
Staré Město, Praha
Typ:
interiér
Soutěž:
2019 - 2. místo ve vyzvané soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
1080 m3
HPP:
270 m2
Investiční náklady:
5,4 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Alžběta Widholmová
Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově

Bytový dům pro sociální bydlení v Pilníkově 2018

Jedná se o návrh bytového domu, který musí odpovídat nárokům dotací na stavbu sociálního bydlení. Půdorysná stopa objektu je ze tří stran shodná s hranicemi stavební parcely. Po ověření možných uspořádání navrhujeme prostorově úspornou variantu trojpatrového podsklepeného objektu. Přičemž se snažíme, i s ohledem na severního souseda, o minimální rozšiřování objektu směrem do zahrady.
Dispozice jsou do značné míry limitovány velikostí parcely a danými velikostmi bytů určenými dotačními tituly. Vnitřní společné prostory jsou navrženy úsporně, při zachování optimálních rozměrů schodiště a chodeb. Výtah splňuje normové rozměry pro bezbariérové použití. Schodiště a výtah jsou umístěny k severní štítové zdi.
V přízemí se nachází hlavní vstup. Do přístupové chodby ústí vstupy do jednopokojových bytů. Ve 1. patře se nachází dva byty o velikosti 3+kk. V posledním 2. patře jsou byty rozděleny asymetricky na vetší 4+kk a menší 2+kk. Všechny byty mají možnost být stavebně upraveny na bezbariérové. Mají dostatečné dimenzované chodby, dveřní otvory, i koupelny. Dispozice 1. a 2. patra je možné prohodit, nebo použít pouze jedno z řešení u obou podlaží. Toto rozhodnutí může učinit investor podle potřeby i v dalších stupních projektu.

Název projektu:
Novostavba bytového domu v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
2410 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
20 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Mateřská škola v Pilníkově

Mateřská škola v Pilníkově 2018

Původním zadáním bylo rozšířit kapacity současné mateřské školy
 v Pilníkově o jednu třídu, tedy o 25 dětí včetně všech dalších souvisejících provozů a zázemí. Přestavba stávající budovy mateřské školy v původní honosné vile se ale ukázala příliš komplikovaná a s ohledem na náklady nehospodárná. Proto jsme v průběhu zpracování studie společně se zástupci města vytipovali vhodnou parcelu a navrhli novostavbu mateřské školy. Stávající budova vily bude určena bydlení.

Jedná se o dvoupodlažní budovu prostého kvádrového tvaru. Budova je příčnou středovou osou rozdělena na čtvrtiny, přičemž v přízemí je v jedné čtvrtině umístěno jedno oddělení mateřské školy a v druhé zázemí školky s kuchyní v patře jsou pak umístěny dvě zbylá oddělení.

Maximální kapacita mateřské školy je 75 dětí, je rozdělena na 3 oddělení po max. 25 dětech. Zázemí je dimenzováno ve vztahu k počtu dětí.

Název projektu:
Novostavba mateřské školy v Pilníkově
Klient:
Město Pilníkov
Adresa:
Pilníkov
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Realizace:
2018
Obestavěný prostor:
3510 m3
HPP:
690 m2
Investiční náklady:
23 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol