Ondřej Synek

MgA. Ondřej Synek
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4415)
* 1983 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – 2017 ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek na FA ČVUT, Praha
2011 – magisterský titul v oboru architektonická tvorba na AVU