Odborná spolupráce

Atelier Arkáda / Ing. Iva Machulková, Ing. Martin Machulka – HIP
DELTAPLAN / Ing. Petr Blažka – HIP
Projekce dopravní Filip / Ing. Josef Filip, Ph.D. – dopravní projekce
Ing. Ladislav Fuchs – inženýrská činnost
KCE statika a dynamika staveb / Ing. Vít Hušek – statika
PROPOS Liberec – rozpočtování staveb
SAW Consulting – dopravní projekce
symbio studio / Pavla Drbalová, Sandra Chlebovská, Marie Gelová, Klára Stachová – krajinářská architektura
Syrový – dopravní ateliér/ Ing. Květoslav Syrový – dopravní řešení
Jan Trafina – požární řešení
Trevisan ateliér+ / Ing. Jitka Trevisan – krajinářská architektura
Ing. MgA. Ing. arch. Petr Tej, PhD. et PhD. – navrhování mostních staveb
Ing. David Vančuřík – vodní hospodářství
PK Vaner – navrhování silničních a mostních staveb
a další…