Michal Kuzemenský

Ing. arch. Michal Kuzemenský
partner, autorizovaný architekt (ČKA 02 564)
* 1967 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – vedoucí atelieru architektury a urbanismu na FA ČVUT, Praha (web)
2001 – 2011 – člen správní rady rady NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
1999 – založil Spolek 99 (s Markem Chalupou – CHAA)
1994 – založil sdružení NOVÁ ČESKÁ PRÁCE (s Janen Šépkou – HŠH)
1994 – magisterský titul v oboru architektura – ČVUT Praha
1990 – 1992 – studium v ateliéru Miroslava Šika
1985 – 1986 – zaměstnán ve SPORTPROJEKTU / Jana Novotná