Jiří Žid

Ing. arch. Jiří Žid
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4453)
* 1983 Liberec

od 2012 – ateliér 1. ročníku a akvizice knih na Fakultě umění a architektury TU v Liberci
2012 – 2018 spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci, spoluzakladatel
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2010 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci