Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4422)
* 1984 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2009 – magisterský titul v oboru architektura na FA ČVUT v Praze