David Pavlišta

Ing. arch. David Pavlišta
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4406)
* 1984 Jablonec nad Nisou

od 2019 – městský architekt Statutárního města Jablonec nad Nisou
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2011 – 2013 – spolupráce s Ing. arch. Janem Kadlasem
2007 – 2011 – spolupráce s atelierem prof. Martina Rajniše (e-MRAK, HAMR)
2011 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci