Alžběta Widholmová

Ing. arch. MgA.
*1991 Kyjov
2017 re:architekti
2018 – 2019 Akademie výtvarných umění v Praze P, škola Miroslava Šika (MgA.)
2016 – 2018 Akademie výtvarných umění v Praze, škola Emila Přikryla
2014 – 2017 České vysoké učení technické, Fakulta architektury (Ing. arch.)
2012 – 2013 University of Brighton, Faculty of Arts (ERASMUS)
2010 – 2014 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury ( Bc.)
2015 – 2016 P.H.A. studio
07-08/2014 Atelier Štěpán
alzbeta.widholmova@rearchitekti.cz