Partneři
Michal Kuzemenský

Ing. arch. Michal Kuzemenský
partner, autorizovaný architekt (ČKA 02 564)
* 1967 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – vedoucí atelieru architektury a urbanismu na FA ČVUT, Praha (web)
2001 – 2011 – člen správní rady rady NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
1999 – založil Spolek 99 (s Markem Chalupou – CHAA)
1994 – založil sdružení NOVÁ ČESKÁ PRÁCE (s Janen Šépkou – HŠH)
1994 – magisterský titul v oboru architektura – ČVUT Praha
1990 – 1992 – studium v ateliéru Miroslava Šika
1985 – 1986 – zaměstnán ve SPORTPROJEKTU / Jana Novotná

David Pavlišta

Ing. arch. David Pavlišta
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4406)
* 1984 Jablonec nad Nisou

od 2019 – městský architekt Statutárního města Jablonec nad Nisou
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2011 – 2013 – spolupráce s Ing. arch. Janem Kadlasem
2007 – 2011 – spolupráce s atelierem prof. Martina Rajniše (e-MRAK, HAMR)
2011 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci

Ondřej Synek

MgA. Ondřej Synek
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4415)
* 1983 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – 2017 ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek na FA ČVUT, Praha
2011 – magisterský titul v oboru architektonická tvorba na AVU

Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4422)
* 1984 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2009 – magisterský titul v oboru architektura na FA ČVUT v Praze

Jiří Žid

Ing. arch. Jiří Žid
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4453)
* 1983 Liberec

od 2012 – ateliér 1. ročníku a akvizice knih na Fakultě umění a architektury TU v Liberci
2012 – 2018 spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci, spoluzakladatel
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2010 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci