Michal Kuzemenský

Ing. arch. Michal Kuzemenský
partner, autorizovaný architekt (ČKA 02 564)
* 1967 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – vedoucí atelieru architektury a urbanismu na FA ČVUT, Praha (web)
2001 – 2011 – člen správní rady rady NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
1999 – založil Spolek 99 (s Markem Chalupou – CHAA)
1994 – založil sdružení NOVÁ ČESKÁ PRÁCE (s Janen Šépkou – HŠH)
1994 – magisterský titul v oboru architektura – ČVUT Praha
1990 – 1992 – studium v ateliéru Miroslava Šika
1985 – 1986 – zaměstnán ve SPORTPROJEKTU / Jana Novotná

David Pavlišta

Ing. arch. David Pavlišta
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4406)
* 1984 Jablonec nad Nisou

od 2019 – městský architekt Statutárního města Jablonec nad Nisou
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2011 – 2013 – spolupráce s Ing. arch. Janem Kadlasem
2007 – 2011 – spolupráce s atelierem prof. Martina Rajniše (e-MRAK, HAMR)
2011 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci

Ondřej Synek

MgA. Ondřej Synek
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4415)
* 1983 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
od 2011 – 2017 ateliér architektury a urbanismu Kuzemenský & Synek na FA ČVUT, Praha
2011 – magisterský titul v oboru architektonická tvorba na AVU

Jan Vlach

Ing. arch. Jan Vlach
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4422)
* 1984 Praha

od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2009 – magisterský titul v oboru architektura na FA ČVUT v Praze

Jiří Žid

Ing. arch. Jiří Žid
partner, autorizovaný architekt (ČKA 4453)
* 1983 Liberec

od 2012 – ateliér 1. ročníku a akvizice knih na Fakultě umění a architektury TU v Liberci
2012 – 2018 spolek Zachraňme kino Varšava v Liberci, spoluzakladatel
od 2011 – rearchitekti, spoluzakladatel, od 2016 společník a jednatel re:architekti studio s.r.o.
2010 – magisterský titul v oboru architektura na FUA TU v Liberci

Jan Čech

Ing. arch.
*1996 Jihlava
od 2021 re:architekti
2020-2021 tři architekti
2018-2020 Ing. arch. Michaela Štádlerová
2015-2021 Fakulta architektury ČVUT, Praha
2020 School of Arts, Design and Architecture, Aalto University, Helsinki
jan.cech@rearchitekti.cz

Kateřina Gloserová
Ing. arch.
1991 Plzeň
2015 re:architekti
2010-2016 FA ČVUT
katerina.gloserova@rearchitekti.cz
Michaela Hudečková
Ing. arch.
*1993 Brno
od 9/2019 re:architekti
2017-2019 FA ČVUT
2013-2017 FA VUT
2015-2016 Münster School of Architecture, FH Münster, Německo – studijní ERASMUS
3-9/2018 ADR s.r.o.
7-8/2017 Ateliér Partero
michaela.hudeckova@rearchitekti.cz
Martin Kunc

Bc.
2019 FUA TUL
– aktuálně Akademie výtvarných umění v Praze, Škola architektury, prof. Miroslav Šik
studijní stáž na KU Leuven, Campus Sint-Lucas, Gent, Belgie, Studio Anatomy – Jo Van Den Berghe a Mira Sanders
– aktuálně studijní stáž na Akademii výtvarných umění v Mnichově, prof. Carlo Baumschlager
– zakládající člen studentského spolku AUF na fakultě umění a architektury v Liberci
– mezi lety 2016 a 2018 ‚National Contact‘ a vedoucí na mezinárodních workshopech EASA
– v re:architekti od roku 2019

 

Vojtěch Ružbatský

Ing. arch.
* 1990 Litoměřice
od 2016 re:architekti

2010-2017 FA ČVUT Praha
2007-2011 ateliér akad. mal. Arnolda Richtera v Miřejovicích
2013-2016 AOC – Ateliér Ondřeje Císlera
2015-2016 İTÜ Istanbul / Department of Architecture
od 2013 Klub za Starou Prahu
vojtech.ruzbatsky@rearchitekti.cz

Tereza Šipková
Ing. arch.
*1993 Uherské Hradiště
2020 FA ČVUT
2019 re:architekti
2018 TERROIR architects, Sydney
2017 Kaplan International English school, Sydney
Junák – skaut
tereza.sipkova@rearchitekti.cz
Alžběta Widholmová

Ing. arch. MgA.
*1991 Kyjov
2017 re:architekti
2018 – 2019 Akademie výtvarných umění v Praze P, škola Miroslava Šika (MgA.)
2016 – 2018 Akademie výtvarných umění v Praze, škola Emila Přikryla
2014 – 2017 České vysoké učení technické, Fakulta architektury (Ing. arch.)
2012 – 2013 University of Brighton, Faculty of Arts (ERASMUS)
2010 – 2014 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury ( Bc.)
2015-2016 P.H.A. studio
07-08 2014 Atelier Štěpán
alzbeta.widholmova@rearchitekti.cz