Černý Most je zajímavým úkolem, protože spojuje témata identity města Prahy (skrze svou roli brány do města), identity sídliště skrze svou roli centra v každodennosti místních obyvatel, tak otázky nakládání s téměř současnou architekturou v šíři morálních, estetických a environmentálních aspektů.
Získali jsme 1. místo ve výběrovém řízení Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).