V časopise Zlatý řez no. 39 je publikován článek ARCHITEKTURA JE HUMANITNÍ OBOR, rozhovor Jany Tiché s Michalem Kuzemenským a Ondřejeme Synkem, na téma specifika architektonické práce a plánování na venkově, spolupráce s laickou veřejností a souvislosti sídla a krajiny.

Dále jsou otištěny projekty ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE OBCE VOSELNO a MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V ÚSILNÉM.