V Mnichově Hradišti byl spuštěn zkušební provoz nového autobusového nádraží – přestupního terminálu veřejné dopravy. Městu se tak podařilo zrealizovat přesun autobusového nádraží z náměstí k nádraží, který byl zanesen už v územním plánu z 50. let. Nově uvolněné náměstí je možné nyní zrekonstruovat. Od architektonické soutěže se podařilo stavbu zrealizovat za necelé 3 roky.