S příchodem jara byly zahájeny první stavební práce na rekonstrukci 1. etapy páteřní ulice Vimperka, které byly vyprojektovány dle Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská. Většina stavebních prací by měla proběhnout v letošním roce, v okolí ZŠ T.G.Masaryka by rekonstrukce měla být hotova v roce 2021.