V polovině února začala další stavba na základě projektu územní studie Obnova historické části Podmokel – úsek X.5 rekonstrukce Bezručovy ulice. Jedná se o první úsek z tzv. běžné ulice. V ulici bude nově vysázeno 7 kultivarů akátů. Dopravní režim zóna 30 km/h, obousměrný provoz, podélné parkování.