Návrh altánu na plácku „Pod Kaštany“ vzešel z architektonické koncepce obce zpracované zpracované již v roce 2013. Má sloužit jako zázemí pro konání obecních slavností. Další stavbou na tomto místě má být spolkový dům s velkým obecním sálem.