Michal Jedlička vedl s Michalem Kuzemenským a Ondřejem Synkem rozhovor o ateliéru, který vedou na Fakultě architektury ČVUT. O motivaci učit. O metodě atelieru. O smyslu vzdělání. O potřebě klást si otázky.