O ročence české architektury 2011-2012, jejímž byl kurátorem, mluvil Michal Kuzemenský.