O zradě paměti, kouzlu nepaměti a neposledních věcech člověka …JAKO NA SMRT!Mezinárodní festival filmů, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění
s tématikou Alzheimerovy choroby 21.—24. září 2015

Odborníci jako o závod hovoří na téma Zrada paměti, kouzlo nepaměti a neposlední věci člověka: ZPRÁVA O STAVU – Martina Mátlová, Česká alzheimerovská společnost; SÁHNOUT SI NA PAMĚŤ – Michala Kolářová, Národní ústav duševního zdraví; STOPAŘI VZPOMÍNEK – Karel Ježek, Laboratoř experimentální neurofyziologie – Lékařská fakulta UK v Plzni; BRÁT V ÚVAHU – Jarka Švarcbachová, Terapeutické centrum a denní stacionář Seňorina; USEDNOUT KE STOLU – Dana Hradcová, program Bon appetit; KÁJO, ZAVOLEJ – Alena Krásná, Centrum Elpida – Linka seniorů; JAK SE V DOMĚ NEZTRATIT – Irena Šestáková, Fakulta architektury ČVUT; BYDLENÍ S ALZHEIMEREM – Ondřej Synek, David Pavlišta a Michal Kuzemenský, re: architekti; KMOTŘIČKA SMRT A OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ – Ondřej Nezbeda a Jakub Hein, Domácí hospic Cesta domů.
BYDLENÍ S ALZHEIMEREM. Průřez prací studentů, zahraničních příkladů i současných návrhů ateliéru re:architekti zabývajících se tématem stáří a ztráty paměti. ONDŘEJ SYNEK, architekt, absolvent pražské AVU, asistent ve školním ateliéru Kuzemenský & Synek. DAVID PAVLIŠTA, architekt, absolvent Fakulty umění a architektury v Liberci. Architektonickou praxi absolvoval u prof. Martina Rajniše. MICHAL KUZEMENSKÝ, architekt, absolvent pražské ČVUT, vedoucí ateliéru Kuzemenský & Synek na Fakultě architektury ČVUT. re:architekti je architektonický ateliér, který se zabývá tématy patřičnosti a přiměřenosti v architektuře. V loňském roce byl oceněn ve dvou architektonických soutěžích na návrh bydlení pro seniory a Alzheimer centra.“