Michal Kuzemenský je nominován na cenu Architekt roku 2016. Zdůvodnění poroty (Josef Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová, Osamu Okamura) k nominaci:

„V posledních pěti letech se spolu s Ondřejem Synkem intenzivně věnuje ateliérové výuce na Fakultě architektury ČVUT v Praze a výsledky jejich studentů hovoří za vše. Mnoho ocenění v nejrůznějších studentských soutěžích je jen průvodním jevem příkladné práce, kterou na fakultě odvádějí. Mj. důsledně zavěšují veškerou svou činnost s ateliérovou výukou spojenou na vlastní blog, kde si lze prohlédnout průběh činnosti uvnitř jejich ateliéru – od zadání přes konzultace až po výsledky. Vše je doplňováno články s obecnějším zamyšlením.

Kromě toho vytvořil před pěti lety s o generaci mladšími kolegy úspěšnou architektonickou kancelář re:architekti, která se zabývá celou škálou projektů. Jejich systematická práce pro obec Úsilné byla porotou vybrána mezi užší nominace na cenu Architekt obci 2016 za dlouhodobou spolupráci mezi architekty a samosprávou, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti.“

Ostatní nominovaní: Marcela Steinbachová, Zdeněk Sendler, Ivan Kroupa, Yvette Vašourková a Igor Kovačević

Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků bude také udělení ceny Architekt obci, tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru.