re:architekti byli vybráni kurátory J.Engels & M.Grootveld ke zpracování návrhu extenze gymnázia v Hradci Králové od Josefa Gočára. Cílem kurátorského počinu bylo zmapovat různé přístupy k extenzím budov, jako dialog současných a minulých architektů. Koláž současného města. K prozkoumání tématu byla vybrána architektonická studia či autoři napříč Evropou. Výsledek je shrnut do knihy BUILDING UPON BUILDING. Kniha vyšla jako jubilejní číslo FORUM magazine. V odkazu je popis celého kurátorského záměru.