Veřejná architektura – O vztahu architekta a politika, veřejného zadavatele. Na několika příkladech z naší praxe ukážeme různé formy spolupráce mezi architektem a představiteli samosprávy.
O architektonických soutěžích, zákonu a o zadávání veřejných zakázek, politicky motivovaných rozhodnutích ovlivňující práci architekta, o rozdílech mezi soukromým a veřejným zadavatelem… Vše ukázáno na konkrétních příkladech z naší práce.
V rámci cyklu 7.6.2018 přednášel David Pavlišta.