„Seminář se na ústřední téma letošního festivalu Architecture Week 2011 zaměřuje z jiného pohledu – sociologického, antropologického, historického a literárního.
Hledání odpovědi na otázku „Co je středoevropské město?“ se zúčastní mj. zástupci dvou kulturně-společenských časopisů: varšavské Res Publica Nova (Artur Celiński) a brněnského Hostu(spisovatelka Kateřina Tučková) a také známý pražský architekt Michal Kuzemenský. Setkání bude zároveň prezentací společného tematického čísla obou časopisů Central Europe as City.“