Zadavatel: Město Neratovice
„Město Neratovice vyzvalo architekty, aby hledali způsob, jak oživit místní Společenský dům, který v současnosti působí spíše jako symbol dob minulých, labyrint chodeb a funkcí. Cílem bylo spolu s architekty nalézt řešení a směr, kterým by se do budoucna mohl dům ubírat. Do soutěžníího dialogu se přihlásilo 25 týmů, z nichž se 16 účastníků odevzdalo myšlenkový koncept, z nichž odborná ve dvou kolech vybrala 4 týmy, které vyzvala k dopracování návrhu a ocenila je.“ Studio re:architekti se umístilo na 2. místě.