Předmětem soutěžního dialogu byl návrh urbanistického a funkčního řešení oblasti tzv. Papírového náměstí, která je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberec.
Okolí tzv. Papírového náměstí je jednou z nejcennějších lokalit v samém srdci města Liberec. Jeho jedinečná urbanisticky rostlá struktura je poslední vzpomínkou na „starý“ Liberec – žádnou podobnou čtvrť již město nemá. V současné podobě se však jedná o rozbité torzo městské čtvrti bez většího množství stálých obyvatel.

Vítěz soutěžního dialogu bude mít za úkol připravit celkovou představu rozvoje v podobě „masterplanu“, který vedle urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a regulaci městské i soukromé výstavby. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území (sloužící i jako podklad pro změnu územního plánu) a architektonicko-krajinářský návrh Městských teras. Ten bude dále rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace.