Kateřina Gloserová

Ing. arch.
1991 Plzeň
2015 re:architekti
2010 – 2016 FA ČVUT
katerina.gloserova@rearchitekti.cz