Autobusové nádraží Mnichovo Hradiště

Autobusové nádraží Mnichovo Hradiště 2017

Navrhujeme průjezdný terminál umožňující obousměrný vjezd a výjezd autobusů do ulic J. Švermy a Dvořákova s pěti přehlednými nástupišti v jedné řadě přiléhajícími nástupní hranou k železniční stanici.  Těžiště terminálu leží v ploše před nádražní budovou a je místem, které přivítá návštěvníka v Mnichově Hradišti. Navrhujeme zde přednádražní prostranství, kterým sice projíždějí autobusy, ale kde mají prim chodci. A to ať už v pohybu, nebo při pobytu na tomto prostranství.

Dlážděná přednádražní plocha je z jihu vymezena nádražní budovou, ze západu zídkou s lavičkami a plochou Bike+Ride, ze severozápadu do ní ústí park při ulici Jana Švermy, na severovýchodě je budova restaurace s nárožním arkýřem a z východu stromořadím. V tomto stromořadí zachováváme maximum vzrostlých stromů a dále je doplňujeme novou výsadbou. v objížděné ploše terminálu. Stromořadí odděluje terminál od vilek v Dvořákově ulici a poskytuje stín odstaveným autobusům a automobilům. Důležité je pro nás vnímání hlavního směru pěšího pohybu při výstupu z vlaku či autobusu, tedy ulicí Jana Švermy s přilehlým parkem směrem ke kinu a dál na náměstí. Nástup do tohoto parku i park samotný jsou tak velmi důležité pro vyznění přednádražního prostranství. Z jihovýchodního rohu pak ústí na prostranství pěší stezka z ulice Harantovy doplňující třetí zelenou osu, která míří do tohoto prostoru.

Název projektu:
Přestupní terminál veřejné dopravy Mnichovo Hradiště
Klient:
město Mnichovo Hradiště
Adresa:
Jana Švermy, Dvořákova, Mnichovo Hradiště
Typ:
prostranství
Soutěž:
2017 - 1. místo ve vyzvané soutěži / koncepční studie
Studie:
2017
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2019
Investiční náklady:
23 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Jakub Herza
Ing. Květoslav Syrový / dopravní řešení
Ing. Marie Gelová / krajinná architektura
DELTAPLAN Ing. Petr Blažka, a.i. / HIP
fotografie: Ondřej Bouška
Biocentrum a Globcentrum Albertov

Biocentrum a Globcentrum Albertov 2016

Určující je dispoziční řešení domů, které bude dostatečně flexibilní, bude se umět měnit podle budoucích potřeb, vnese do požadavků škol řád, vytvoří přehledný, dobře obyvatelný dům. Dispozice, které navrhujeme vychází ze standardních laboratorních uspořádání, kdy pracovny vědců přiléhají na fasádu a laboratoře i se zázemím jsou „zasunuty“ hlouběji do dispozice.  Tento princip nám umožňuje zmenšit plochu fasád a vytvořit dispozici hlubokou až 45m a zároveň dosáhnout vysoké vnitřní flexibility.

Název projektu:
Biocentrum a Globcentrum Albertov
Klient:
Univerzita Karlova
Adresa:
Albertov, Praha
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
250000 m3
HPP:
55000 m2
Investiční náklady:
1,7 mld. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner, Ondřej Pchálek
AED project, a.s.
Wellness hotel HMS_60

Wellness hotel HMS_60 2009

Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary, nerovná omítka – házená na „bochánky“, tak jako na „neviditelných“ místech staveb v okolí. Bunkr. Kravín. Stodola. Pec. Kontrast velkého objemu a drobné, rukodělné práce. Pracovní název pro tento návrh byl „pocukrovaný bunkr“.

Hotel s 54 lůžky / 27 pokojů, 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zadní zásobovací komunikaci a zásobovací vstup a výstup v zadní části v úrovni suterénu. V suterénu je umístěno wellnes centrum – balneo provozy: bazén, sauny, terapie.. V přízemí je recepce hotelu, konferenční sál, další terapie wellness centra a sociální zázemí. V ostatních nadzemních podlažích jsou pokoje, chodba s horním osvětlením. Objekt má dvě schodišťové šachty, v západním schodišti je umístěn výtah.

Název projektu:
Wellness hotel HMS_60
Klient:
soukromá osoba
Adresa:
Horoměřice
Typ:
hostinské
Studie:
2004-2006
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2009
Obestavěný prostor:
10610 m3
HPP:
570 m2
Investiční náklady:
62 mil. Kč
Tým:
Michal Kuzemenský, David Macháček
Ivan Beneš / statika
Územní plán města Třebenice

Územní plán města Třebenice 2018

Územní plán pro celé Třebenice (všechna katastrální území) nabídne celkovou vizi, jak udržitelně nakládat s malým městem v malebné krajině Českého středohoří s vynikajícím dopravním napojením na trasu Praha – Ústí (– Drážďany). Vytváříme jednoznačný podklad pro rozhodování o jednotlivých stavebních záměrech v území. Odkud a kam.

Název projektu:
Územní plán města Třebenice
Klient:
město Třebenice, pořizovatel Městský úřad Lovosice
Adresa:
Třebenice
Typ:
územní plán
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Ing. Jan Dřevíkovský / zodp. projektant krajina

Ing. Miroslav Procházka / zodp. projektant technická infrastruktura
Ing. Květoslav Syrový / zodp. projektant doprava
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská 2017

Řešené území, ulice 1. Máje a ulice Pivovarská, je možné nazvat páteří města Vimperk. Tvoří totiž podstatnou osu, přepojení ve směru východ – západ. Vede z periferie skrz postupně zhušťující se zástavbu až do historického centra a ústí do ní několik podstatných ulic. Ze severu jsou to ulice Nad stadionem (propojení na sídliště) a Hřbitovní, kterou je možné podél arboreta, hřbitova a zahrádkářských kolonií dojít za město nebo odbočit směrem k zámku. Z jihu jsou to ulice Sadová, Rožmberská, Kostelní a Svornosti, které traktují ulici Pivovarskou a v místech křížení vytvářejí malá rozšíření, náměstíčka. Podstatným pěším přepojením je také „Zlatá stezka“, která do města vstupuje z jihozápadu a vede až k zámku, propojuje při tom také náměstí Svobody s ulicí Pivovarskou a v části Pivovarských teras umožňuje výhledy na zámek. Z ulice Pivovarské také ústí pěší propojka „Podzámčí“ vedoucí k zámku.

Důležitost této osy je potvrzena rozmístěním institucí vzdělávacích, kulturních, správních; sportovišť i komerce. V historické, hustěji zastavěné části se nachází živý obchodní parter. Nachází se tady množství cílových bodů a tomu odpovídá také intenzita dopravy.

Oblast má velký potenciál, který je však v současné době zablokován organizací veřejného prostoru ve prospěch automobilové dopravy. Pobyt a pohyb pěších je nepříjemný a někdy dokonce nebezpečný. Tuto situaci lidé řeší tak, že se snaží dojet automobilem až k cílovému bodu. Výsledkem je veliká poptávka po parkovacích stáních, které na omezené ploše v centru města zabírají většinu veřejného prostoru. Nejenom velká míra parkovacích míst ale hlavně jejich nevhodná organizace způsobuje nepřehlednost a umocňuje diskomfort při pohybu pěšky. Šířky chodníků jsou často pod hranicí minimálních přípustných rozměrů a lidé se v klíčových místech centra města zdržují pouze nevyhnutelně krátkou dobu. Ve výsledku pak zdánlivá výhoda pohodlného parkování přímo před cílem, je ve skutečnosti nevýhodou, protože brání plnohodnotnému užívání veřejného prostoru a také efektivnějšímu využívání služeb v něm umístěných.

Územní studie na celé řešené území byla zpracována v roce 2017. V roce 2020 byla zahájena stavba 1. etapy.

Název projektu:
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
ulice 1. máje a Pivovarská, Vimperk
Typ:
prostranství
Studie:
2017
Realizace:
2020-2021 I. etapa
Investiční náklady:
52 mil Kč - 1. etapa
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid