viladům Vinohrady

viladům Vinohrady 2002

Název projektu:
viladům Vinohrady
Klient:
privátní
Adresa:
Vinohrady, Praha
Typ:
bydlení
Studie:
2002
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2003
Tým:
Autoři: Michal Kuzemenský, David Macháček
Spolupráce: Adam Weczerek, Pavel Táborský, Jitka Žajdlíková
Odborná spolupráce: Ivan Beneš - statika
Hasičárna v Úsilném

Hasičárna v Úsilném 2016

Nová budova hasičské zbrojnice má čtvercový půdorys o straně 12 m. Střecha je sedlová s hřebenem rovnoběžným s ulicí. V jihozápadním (zadním) rohu budovy je navržen vikýř umožňující částečné využití podkroví.
Zbrojnice sestává z parkovacího stání pro hasičský automobil, z učebny, převlékárny, sprch a dílny. Je navržena jako prostá omítaná stavba ve tvaru stodoly s jedním velkým vikýřem. Směrem k hasičské louce je vykonzolována pergola z ocelových profilů, pod kterou je možné umístit stůl a židle. Výška hřebene střechy je od úrovně terénu 7,7 m. Nová hasičská zbrojnice je umístěna přibližně 200m od návsi v návaznosti na obousměrnou ulici u „hasičské louky,“ která slouží potřebám požárních cvičení a je na ni umístěna věž na sušení hadic.

Název projektu:
Hasičská zbrojnice Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2016
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2019
Obestavěný prostor:
960 m2
HPP:
155 m3
Investiční náklady:
5 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid,
Kateřina Gloserová
Fotografie: Ondřej Bouška
Školka Červený vrch

Školka Červený vrch 2020

Mateřská škola jako pavilon oranžerie a zároveň jako městský dům. Citlivě zapadá do pravoúhlého urbanismu okolí, má lapidární a přehledné prostorové schéma, je obklopena velkou zahradou a dbá na prostou energetickou logiku.

Název projektu:
MŠ ČERVENÝ VRCH ve Vokovicích
Klient:
Praha 6
Adresa:
Vokovice, Praha 6
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Obestavěný prostor:
4520 m2
HPP:
1505 m3
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
Michaela Hudečková
Park Oáza

Park Oáza 2018

Celková koncepce úpravy parku kolem budovy MSSS Oáza pracuje s celým parkem a jeho hodnotným dřevinným patrem tak, aby nebyl narušen stávající charakter plochy.

Vzhledem k intenzivnějšímu plánovanému využití parku je do porostu nově vložena důmyslně hierarchizovaná cestní síť, která vytváří procházkové okruhy po parku a propojuje důležité pěší tahy v blízkém i vzdáleném okolí. Do klíčových a vhodných míst v parku jsou umístěny pobytové aktivity a prvky, které tvoří přirozenou a uživatelsky příjemnou vybavenost parku. Stávající dřevinná kompozice je očištěna od neperspektivních a zdravotně nevhodných dřevin tak, aby byla zajištěna optimální provozní bezpečnost celého areálu. Dřevinné patro téměř lesního charakteru je výrazně prosvětleno tak, aby bylo dosaženo charakteru parku. V klíčových místech jsou navrženy výsadby nových listnatých a jehličnatých dřevin tak, aby se dřevinné kompozice mohla zdárně rozvíjet i v následných letech. Dosazované dřeviny doplňují charakter parku o barevný efekt v těch místech, která jsou pohledově exponovaná z budovy MSSZ Oáza. Na klíčových místech jsou dosazovány kaštanovníky a duby červené.

Název projektu:
Územní studie veřejného prostranství - Nové Město nad Metují park Oáza
Klient:
Nové Město nad Metují
Adresa:
Nové Město nad Metují
Typ:
prostranství
Studie:
2018
Stav projektu:
dokončeno
Schválení dokumentace:
2018
Řešené území:
20920 m2
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio/ Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová
Park Krčín

Park Krčín 2018

O parku uvažujeme jako o součásti promenády podél Metuje, jako o jejím zakončení, cíli nebo počátku.
Při pobytu v parku umožňujeme návštěvníkovi vnímat panorama okolních svahů, řeku Metuji i přítomnost významných budov v Krčíně.

Plochu parku vymezujeme obvodovými dlážděnými cestami, které dávají vnitřnímu členění jasný rámec. K parku jsou přičleněny plochy dětského hřiště a parkoviště u Sokola. V dlážděném lemu parku zachováváme Husův pomník. Tyršův pomník nově umisťujeme jako pamětní desku na budovu Sokola. Zároveň v komponování parku refletujeme diagonální směr cyklostezky i pohybu obyvatel směrem k budově Sokola. Odstraňujeme z plochy parku neperspektivní dřeviny. Řešený prostor výrazně prosvětlujeme, stává se vzdušnějším. Kvůli stabilitě dřevinného patra v budoucích letech jsou na klíčových místech navrženy dosadby dřevin nových.

V parku vytváříme několik charakterově odlišných ploch tak, aby si každý uživatel mohl vybrat, kde chce trávit svůj volný čas. Pobytový plácek se solitérními stromy, kašnou a lavičkami, slunná část s Masarykovou lípou, trávníkem a dosazenými solitérami po okrajích, stinná část téměr lesního charakteru s podrostovými společenstvy.

Název projektu:
Územní studie veřejného prostranství - Nové Město nad Metují park Krčín
Klient:
Nové Město nad Metují
Adresa:
Nové Město nad Metují
Typ:
prostranství
Studie:
2018
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
4520 m2
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio/ Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová