Radnice města Lázně Bělohrad

Radnice města Lázně Bělohrad 2018

Radnice je deklarace – transparent přístupu samosprávy k občanům, městu, hospodaření.
Na základě zadání předkládáme návrh budovy a okolí, který využívá možnosti lokality, je velkorysý, otevřený, přehledný a přiměřeně monumentální.
Inspirováni současným stavem navrhujeme kompaktní budovu – špalíček v čele podlouhlého náměstí
K. V. Raise, ale i menšího náměstíčka v předpolí mostu. Budovu, která nepřiléhá k okolní zástavbě, je od ní odsazena, budovu, která se tváří vznosně na všechny strany a uzavírá jednotlivé veřejné prostory.
Radnice má tři podlaží. V přízemí jsou dva ze tří sálů, podatelna a informace, v dalších dvou patrech jsou kancelářské prostory radnice. Vedení města sídlí v první patře.
Prostory přízemí je možné různě vzájemně propojovat, podle potřeb jednotlivých akcí včetně možnosti propojit velký sál s venkovním prostorem malého náměstí. Vyšší patra jsou propojena atriem.
Zvolené schéma je především přehledné. Neodděluje jednotlivá pracoviště od sebe a podporuje dojem společného zájmu. Zároveň nabízí patřičné prostory pro občany – uživatele, kteří čekají, sepisují, připravují se na jednání ve velkorysém prostoru atria.
Zvolené prostorové schéma, půdorys i plášť budovy podtrhují fakt, že radnice je budovou – symbolem na dlouhá léta, avšak musí být flexibilní a připravená uvnitř změnit svůj charakter i půdorys, tak jak to vývoj vztahu občanů k samosprávě města bude vyžadovat. Proto zvenčí pravidelný rast oken a uvnitř dělení pouze nenosnými stěnami. Estetiku radnice tvoří tenká hranice mezi občansky srozumitelnou vstřícností a důstojným reprezentováním síly města.

Název projektu:
Radnice města Lázně Bělohrad
Klient:
město Lázně Bělohrad
Adresa:
Lázně Bělohrad
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 3. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský / architektura
Kateřina Gloserová / architektura
Dušan Sabol / architektura
Sportovní klub Bezdědice

Sportovní klub Bezdědice 2018

Novostavba budovy klubovny se zázemím sportoviště a třemi hřišti (malá kopaná, nohejbal a dětské hřiště) a parkovacích stání. Na dotčeném území existují v současnosti dvě neformálně užívaná vesnická hřiště. Navržená budova má lapidární obdélný tvar. Stavba se svým vzhledem odkazuje na drobné sportovní vesnické stavby (dřevěné fotbalové tribuny, plovárny apod.). Budova je po jižní straně lemována loubím, které vytváří stínění dlouhé lavici – jednoduché sportovní tribuně. Na západní straně loubí přechází do zastřešené terasy s venkovním grilem, do kterého se otevírá společenská místnost klubovny.
Dům je navržen jako sloupková dřevostavba s fasádou z horizontálně kladených prken. Ta budou nabílena a společně s blankytně modrými okny, dveřmi a vršky nakoso umístěných sloupků budou udávat jemně nostalgický charakter domu.

Název projektu:
Sportovní klub Bezdědice
Klient:
Město Hostomice
Adresa:
Bezdědice
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2017
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
750 m3
HPP:
120 m2
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje 2017

Liberec – koláž tradičního města, industriálního dědictví a nedokončené modernistické utopie věží v zeleni. Nyní bez sjednocující vize, která by brala ohled na existující a mířila k synergickému rozvoji. S tím navrhujeme park, nábřeží a náměstí, které jsou schopné fyzicky i významově propojit různé fazety města a tvořit příjemné prostředí pro zaměstnance, návštěvníky úřadu i Liberečáky.

Název projektu:
Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Klient:
Liberecký kraj
Adresa:
Liberec
Typ:
prostranství
Soutěž:
2017 - 1.místo v architektonické soutěži
Studie:
2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Obestavěný prostor:
parkovací dům: 24441 m3
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová / architektura
Dušan Sabol / architektura
Marie Gelová / krajinná architektura
Projektová kancelář Vaner s.r.o. / navrhování silničních a mostních staveb
Vize za Slezanku

Vize za Slezanku 2017

Urbanistická studie lokality v centru města o výměře 180a, která vznikla poválečnou demolicí většiny domů v bloku. Návrh řešení využití této plochy by měl podpořit život centra města a zahojit válečné jizvy.
Návrh, který vám v této práci předkládáme, nabízí cestu, jak naplnit zadání vedení města Opavy – zahojit dlouho otevřenou jizvu bloku Slezanky a tím podpořit život v městském centru. Pro nalezení správné odpovědi na toto zadání je zásadní si odpovědět na otázky, co živé centrum města vlastně znamená a jakými prostředky lze jeho živosti dosáhnout.
Živé město je podle nás především to, které je plné lidí. Živé město je to, které je plné lidí v domech, obchodech, ve veřejném prostoru náměstí, ulic, parků. Živé město, je to, kde je život jeho obyvatel přítomný stále – ve dne i v noci. Denní ruch střídá noční klid, tu a tam narušený zpěvem štamgastů vracejících se domů. Živé není to město, kde nepotkáte živáčka, ani to, které přes den žije a tepe a v noci umírá prázdnotou a nepřítomností lidí.
Živé městské centrum musí mít navíc dostatečně silnou dostředivou sílu, aby přitahovalo lidi z jeho okolí a v případě Opavy i z regionu.
Jakými prostředky je toho možné dosáhnout, když současná zkušenost mnoha měst je právě opačná, když nákupní centra po jejich okrajích centra vylidňují a kvalita bydlení v centru není schopna konkurovat bydlení v domech za městem?
Myslíme si, že řešení musí nabídnout důvod, proč do centra města chodit, musí nabídnout bydlení, které je srovnatelné s bydlením ve vlastním domě, a musí využít kvality historického centra města a místa samotného. To vše skloubit dohromady tak, abychom odpověděli na protichůdná přání vyplývající z anket a rozhovorů, které jsme uskutečnili.
Předkládáme návrh, který většině relevantních přání vychází vstříc a správným způsobem je kombinuje, aby ve výsledku vznikl životaplný celek.

Název projektu:
Využití území za obchodním domem Slezanka v Opavě
Klient:
Statutární město Opava
Adresa:
Horní náměstí, Opava
Typ:
veřejné
Studie:
2017
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
730 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Helena Sladovníková
Vojtěch Ružbatský
Alžběta Widholmová
ONplan / Petr Návrat a Ivana Vaňková
Ing. Květoslav Syrový / dopravní řešení
Ing. Marie Gelová / krajinná architektura
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni

Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni 2017

Základním principem řešení rekonstrukce Jiráskova náměstí a klášterní zahrady je jasné definování jednotlivých prostranství, zpřehlednění a dobrá orientace v prostoru, iniciace dějů. Jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy a přiměřené zacházení s vodou. Rozšiřujeme chodníky a vozovky zužujeme. Potvrzujeme prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku. Zachováváme jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu měníme na klidný parčík. Z předškolí vytváříme školní zahradu. Klášterní zahradě ponecháváme její intimitu a skrytost.

Název projektu:
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
Klient:
Nadace Proměny Karla Komárka a Statutární město Plzeň
Adresa:
Plzeň 2, Městský obvod Plzeň - Slovany, Plzeň
Typ:
urbanismus
Soutěž:
2017 - 1.místo v architektonické soutěži, probíhá Studie stavby
Studie:
2017-2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Investiční náklady:
145 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová / architektura
Helena Sladovníková / architektura
Dušan Sabol / architektura
Marie Gelová / krajinná architektura
Pavla Drbalová / krajinná architektura
Květoslav Syrový / dopravní řešení
David Vančuřík / vodohospodářské řešení