Wellness hotel HMS_60

Wellness hotel HMS_60 2009

Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary, nerovná omítka – házená na „bochánky“, tak jako na „neviditelných“ místech staveb v okolí. Bunkr. Kravín. Stodola. Pec. Kontrast velkého objemu a drobné, rukodělné práce. Pracovní název pro tento návrh byl „pocukrovaný bunkr“.

Hotel s 54 lůžky / 27 pokojů, 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zadní zásobovací komunikaci a zásobovací vstup a výstup v zadní části v úrovni suterénu. V suterénu je umístěno wellnes centrum – balneo provozy: bazén, sauny, terapie.. V přízemí je recepce hotelu, konferenční sál, další terapie wellness centra a sociální zázemí. V ostatních nadzemních podlažích jsou pokoje, chodba s horním osvětlením. Objekt má dvě schodišťové šachty, v západním schodišti je umístěn výtah.

Název projektu:
Wellness hotel HMS_60
Klient:
soukromá osoba
Adresa:
Horoměřice
Typ:
hostinské
Studie:
2004-2006
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2009
Obestavěný prostor:
10610 m3
HPP:
570 m2
Investiční náklady:
62 mil. Kč
Tým:
Michal Kuzemenský, David Macháček
Ivan Beneš / statika
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská 2017

Řešené území, ulice 1. Máje a ulice Pivovarská, je možné nazvat páteří města Vimperk. Tvoří totiž podstatnou osu, přepojení ve směru východ – západ. Vede z periferie skrz postupně zhušťující se zástavbu až do historického centra a ústí do ní několik podstatných ulic. Ze severu jsou to ulice Nad stadionem (propojení na sídliště) a Hřbitovní, kterou je možné podél arboreta, hřbitova a zahrádkářských kolonií dojít za město nebo odbočit směrem k zámku. Z jihu jsou to ulice Sadová, Rožmberská, Kostelní a Svornosti, které traktují ulici Pivovarskou a v místech křížení vytvářejí malá rozšíření, náměstíčka. Podstatným pěším přepojením je také „Zlatá stezka“, která do města vstupuje z jihozápadu a vede až k zámku, propojuje při tom také náměstí Svobody s ulicí Pivovarskou a v části Pivovarských teras umožňuje výhledy na zámek. Z ulice Pivovarské také ústí pěší propojka „Podzámčí“ vedoucí k zámku.

Důležitost této osy je potvrzena rozmístěním institucí vzdělávacích, kulturních, správních; sportovišť i komerce. V historické, hustěji zastavěné části se nachází živý obchodní parter. Nachází se tady množství cílových bodů a tomu odpovídá také intenzita dopravy.

Oblast má velký potenciál, který je však v současné době zablokován organizací veřejného prostoru ve prospěch automobilové dopravy. Pobyt a pohyb pěších je nepříjemný a někdy dokonce nebezpečný. Tuto situaci lidé řeší tak, že se snaží dojet automobilem až k cílovému bodu. Výsledkem je veliká poptávka po parkovacích stáních, které na omezené ploše v centru města zabírají většinu veřejného prostoru. Nejenom velká míra parkovacích míst ale hlavně jejich nevhodná organizace způsobuje nepřehlednost a umocňuje diskomfort při pohybu pěšky. Šířky chodníků jsou často pod hranicí minimálních přípustných rozměrů a lidé se v klíčových místech centra města zdržují pouze nevyhnutelně krátkou dobu. Ve výsledku pak zdánlivá výhoda pohodlného parkování přímo před cílem, je ve skutečnosti nevýhodou, protože brání plnohodnotnému užívání veřejného prostoru a také efektivnějšímu využívání služeb v něm umístěných.

Územní studie na celé řešené území byla zpracována v roce 2017. V roce 2020 byla zahájena stavba 1. etapy.

Název projektu:
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
ulice 1. máje a Pivovarská, Vimperk
Typ:
prostranství
Studie:
2017
Realizace:
2020-2021 I. etapa
Investiční náklady:
52 mil Kč - 1. etapa
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Obnova historické městské části Děčín – Podmokly

Obnova historické městské části Děčín – Podmokly 2013

Město Děčín sestává z několika částí, které jsou od sebe „pečlivě“ odděleny. Děčín a Nové město od města Starého odděluje kopec a nájezdové oblouky mostu dálničního přivaděče. Podmokly, Letnou a Rozbělesy tratě a opět silnice první třídy v Podmokelské ulici. Pravý a levý břeh řeka Labe, nepřístupné mosty, trať a velké vzdálenosti. Každá část je ve výsledku nucena fungovat tak trochu sama. Síla však tkví v jejich propojování, především pěším a cyklistickém. Trhy, obchody a události budou oslovovat namísto tisíců 5-ti tisíců třeba i 50. V místech jejich propojení mohou potom krystalizovat krásná a doslova životaplná místa.
Samotné Podmokly jsou specifické svou uzavřeností – ze dvou stran trať, z třetí skalnatý lesopark. Všechny vjezdy do území vyjma dvou jsou pod viadukty, zbylé – přejezd u pivovaru a Teplická, z principu nevlídný dálniční přivaděč. A uvnitř uzavřená struktura Podmokel hledící na budovu Nádraží.
Po vyhrané soutěži jsme zpracovali územní studii na celé řešené území, nyní zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby na etapu C – spodní část ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí.

Název projektu:
Obnova historické části Děčín – Podmokly
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Podmokly, Děčín
Typ:
prostranství
Soutěž:
2013 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Studie:
2014
Realizace:
2018-2020
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Ing. Květoslav Syrový / dopravní řešení
Trevisan ateliér + / Ing. Jitka Trevisan
Plavecký bazén

Plavecký bazén 2015

Nový plavecký bazén na Václavském předměstím navrhujeme jako odpověď na dvojí zadání. Poptávku po nové racionální a úsporné stavbě městského krytého bazénu s venkovním areálem a vyřešení prostranství před fotbalovými hřišti, přiléhajícího k trati a silnici E49, prostranství mezi Václavským a Pražským předměstím, placu kterému dominuje lesnická škola – vnitřní periferie Písku.

Název projektu:
Plavecký bazén
Adresa:
Písek
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
29800 m3
HPP:
2550 m2
Investiční náklady:
217 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner, Ondřej Pchálek, Vojtěch Ružbatský
Odborná spolupráce: SIAL
Architektonická koncepce obce Voselno

Architektonická koncepce obce Voselno 2013

Název projektu:
Architektonická koncepce obce Voselno
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2013
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Květoslav Syrový (konzultace dopravního řešení)