Liberecká náplavka

Liberecká náplavka 2020

Záměr rekonstrukce liberecké náplavky vznikl v návaznosti na projekt Libereckého kraje, který kultivuje okolí krajského úřadu a souvisejících ploch. Město Liberec navazuje na tuto akci rekonstrukcí pozemků ve svém majetku, oba projekty však z hlediska urbanistické i investiční logiky tvoří jednolitý celek.

Návaznost na projekt Libereckého kraje spočívá v návrhu velkorysého veřejného prostoru s promenádou kolem řeky, dvěma parky, vodními prvky, posezením u řeky a stinným bosketem na severu při pěší zóně. Nová lávka zlepšuje prostupnost území a propojuje parky na obou březích. 

Název projektu:
Liberecká náplavka, park a okolí, Na rybníčku
Klient:
Statutární město Liberec
Adresa:
Liberec
Typ:
prostranství
Studie:
2020
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Řešené území:
8300 m2
Investiční náklady:
40 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid, Kateřina Gloserová
Mateřská a základní škola Dolní Měcholupy

Mateřská a základní škola Dolní Měcholupy 2020

Nová škola se stane srdcem Malého háje. Společenským centrem nejen pro děti, jejich rodiče, ale i ostatní obyvatele a hosty. Místo, kam se bude chodit sportovat, za kulturou i na společenské akce. Škola i sokolovna pro 21. století. Navrhujeme proto nejen budovu školy, ale i školní náměstí. Důstojnou budovu, která svým klidným rozvržením dává najevo, že je stavbou veřejnou a stavbou nejdůležitější ve svém okolí. Dům, který se neztratí a není svým okolím překřičen.

Název projektu:
Nová mateřská a základní škola Dolní Měcholupy
Klient:
Městská část Praha 15 - Dolní Měcholupy
Adresa:
Dolní Měcholupy, Praha 15
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020
Stav projektu:
dokončeno
Řešené území:
26000 m2
Obestavěný prostor:
4510 m3
HPP:
1036 m2
Investiční náklady:
420 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol, Alžběta Widholmová
Hasičárna v Úsilném

Hasičárna v Úsilném 2016

Nová hasičské zbrojnice je jedním z výsledků postupné realizace Architektonické koncepce, kterou jsme v roce 2012 pro Úsilné zpracovali a postupně naplňujeme její jednotlivé části. Začali jsme víceúčelovým hřištěm, pokračovali hasičárnou a připravujeme k realizaci stavby další. Pomalu ale jistě se Architektonická koncepce naplňuje.

Nová hasičská zbrojnice stojí na kraji vsi vedle zbrojnice staré, která je více zázemím sportovců a dalších spolků než, že by kdy byla pravou hasičárnou, vždyť se do ní nevejde ani hasičská Avia natož Tatra 815!

Hasičská zbrojnice slouží Sboru dobrovolných hasičů Úsilné. Hasiči jsou početný spolek s bohatou spolkovou činností. Potřebují tedy nejen garáž, dílnu, ale především velkou společenskou místnost, kde pořádají setkání, instalují dětské nafukovací hrady, výstavy a v mezičase parkují starou červenobílou Avii.

Navrhli jsme stavbu, která svým měřítkem i vzhledem nebudí žádá očekávání a uvnitř skrývá velkorysé prostory garáže / sálu, menší spolkové místnosti, dílny a zázemí. Lapidární půdorys zbavený balastu. Režné betonové zdivo, netmelené spáry, hrubé švy a červená podlaha.

Název projektu:
Hasičská zbrojnice Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2016
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2019
Obestavěný prostor:
960 m3
HPP:
155 m2
Investiční náklady:
5 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid, Kateřina Gloserová

Školka Červený vrch

Školka Červený vrch 2020

Mateřská škola jako pavilon oranžerie a zároveň jako městský dům. Citlivě zapadá do pravoúhlého urbanismu okolí, má lapidární a přehledné prostorové schéma, je obklopena velkou zahradou a dbá na prostou energetickou logiku.

Název projektu:
MŠ ČERVENÝ VRCH ve Vokovicích
Klient:
Městská část Praha 6
Adresa:
Vokovice, Praha 6
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Obestavěný prostor:
4520 m3
HPP:
1505 m2
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský, Michaela Hudečková
Park Oáza

Park Oáza 2018

Celková koncepce úpravy parku kolem budovy MSSS Oáza pracuje s celým parkem a jeho hodnotným dřevinným patrem tak, aby nebyl narušen stávající charakter plochy.

Vzhledem k intenzivnějšímu plánovanému využití parku je do porostu nově vložena důmyslně hierarchizovaná cestní síť, která vytváří procházkové okruhy po parku a propojuje důležité pěší tahy v blízkém i vzdáleném okolí. Do klíčových a vhodných míst v parku jsou umístěny pobytové aktivity a prvky, které tvoří přirozenou a uživatelsky příjemnou vybavenost parku. Stávající dřevinná kompozice je očištěna od neperspektivních a zdravotně nevhodných dřevin tak, aby byla zajištěna optimální provozní bezpečnost celého areálu. Dřevinné patro téměř lesního charakteru je výrazně prosvětleno tak, aby bylo dosaženo charakteru parku. V klíčových místech jsou navrženy výsadby nových listnatých a jehličnatých dřevin tak, aby se dřevinné kompozice mohla zdárně rozvíjet i v následných letech. Dosazované dřeviny doplňují charakter parku o barevný efekt v těch místech, která jsou pohledově exponovaná z budovy MSSZ Oáza. Na klíčových místech jsou dosazovány kaštanovníky a duby červené.

Název projektu:
Územní studie veřejného prostranství - Nové Město nad Metují park Oáza
Klient:
Nové Město nad Metují
Adresa:
Město Nové Město nad Metují
Typ:
prostranství
Studie:
2018
Stav projektu:
dokončeno
Schválení dokumentace:
2018
Řešené území:
20920 m2
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
krajinářské řešení - symbio studio / Marie Gelová, Pavla Drbalová, Klára Stachová