Plavecký bazén

Plavecký bazén 2015

Nový plavecký bazén na Václavském předměstím navrhujeme jako odpověď na dvojí zadání. Poptávku po nové racionální a úsporné stavbě městského krytého bazénu s venkovním areálem a vyřešení prostranství před fotbalovými hřišti, přiléhajícího k trati a silnici E49.

Jedná se o pevnou a velkorysou stavbu s dvojicí vnitřních bazénů, která je otevřena jižním směrem k louce a vnějšímu bazénu. Bazén je opatřen velkým nápisem – logem, který upozorňuje na bazén projíždějící po blízké ulici 1. třídy. Bazén je umístěn mimo povodňové území.

Název projektu:
Plavecký bazén
Klient:
Město Písek
Adresa:
Písek
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
29800 m3
HPP:
2550 m2
Investiční náklady:
217 mil. Kč
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner, Ondřej Pchálek, Vojtěch Ružbatský
Architektonická koncepce obce Voselno

Architektonická koncepce obce Voselno 2013

Název projektu:
Architektonická koncepce obce Voselno
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2013
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Ida Chuchlíková
konzultace dopravního řešení - Květoslav Syrový
Dostavba gymnásia J. K. Tyla

Dostavba gymnásia J. K. Tyla 2015

Zajímá a baví nás nejednoznačnost, klidný neklid a napětí, k němuž koketerie s minulostí a původním vede, hra, kterou umožňuje.

V návrhu nahrazujeme původní zakončení jednoho ze dvou křídel Gočárovy školy i s přiléhající tělocvičnou křídlem novým. Navrhujeme nové křídlo s tělocvičnou, aulou, patrem tříd, vlastním vstupem. Ikonického vstupu stavby se nedotýkáme. Doplňujeme stavbu
o jemný opozit monumentality hlavního vstupu.
Zajímá nás Gočárovo řešení ukončení křídel, propisování řádu, řešení slepých fasád, monumentalita.
Na původní stavbu plynule navazujeme protažením křídla tříd, kdy se jemně deformuje jeho původní řád. Nové křídlo pak vytváří řád vlastní. Řád fasád propisujeme do oblého vertikálního prolamování fasád přístavby, prohnutí fabionu římsy, členění omítek. Využíváme původní materiály; na soklu cihly, ve zbytku světlá tvrdá omítka.

Návrh vznikl pro magazín AetA 160 – FORUM Magazine nr. 9, téma BUILDING UPON BUILDING, editoři J. Engels a M. Grootveld. Amsterdam 2015. ISSN 2212 – 4829.

Knihu je možné koupit na stránkách nakladatelství nai010

Název projektu:
Dostavba gymnásia J. K. Tyla
Adresa:
Tylovo nábř. 682/12, Hradec Králové
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Hřiště

Hřiště 2014

Víceúčelové hřiště v jihočeské obci Úsilné bylo realizováno jako první stavba podle architektonické koncepce obce z roku 2013. Hřiště s tartanovým povrchem a jednoduchou účelovou dřevostavbou / tribunou a zázemím jsou součástí ambiciózních obecních plánů zahrnujících spolkový dům, saunu, sociální bydlení atd.

Stavba je 38 m dlouhá, z rostlého řeziva, ošetřená světlou lazurou. Stěny jsou zaklopeny peřenými prkny, na vnější stěně je 40 m dlouhý nápis s označením sportoviště a stylizovaným symbolem obce – oslí hlavou.

Název projektu:
Multifunkční sportovní hřiště v Úsilném
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
2014
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2015
Obestavěný prostor:
255 m3
HPP:
92 m2
Investiční náklady:
5,5 mil Kč.
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
dodavatel - Swietelsky
Územní plán města Hostomice

Územní plán města Hostomice 2013

Hostomice jsou malé město. Jejich krása a dobrý rozvoj nestojí na velkých gestech a rozsáhlých rozvojových plochách, stojí, přiměřeně jejich velikosti, na zachování a podpoře stávajícího a obezřetném rozvoji nového. Na to ovšem uzemní plán sám o sobě nestačí. Jeho úkolem je v případě Hostomic především vymezit hranice sídla a přiměřené plochy k rozvoji, vypořádat se s problematickou otázkou obchvatu města a určit charakteristické části, které si žádají samostatnou pozornost. To jaké domy se budou v Hostomicích stavět a hlavně jak bude pečováno o veřejné prostory, které nejsilněji ovlivňují naše vnímání města, už ovšem v rozlišovacích schopnostech územního plánu není. (Můžeme chytře vymezit rozvojové plochy, ale hrozí, že budou zasaženy kobercovým náletem banality a chytré bude překryto ošklivým. Je třeba zabývat se i drobnějším měřítkem). Proto nezůstáváme pouze v obvyklých souvislostech územních plánů, ale promítáme do urbanismu i souvislosti nejkonkrétnější – blízké lidskému měřítku a každodenní lidské zkušenosti. Město je převážně vnímáno svými obyvateli z horizontu chodce, nikoli v souvislostech nadregionálních. Ty vnímáme zprostředkovaně skrze konkrétní místa či situace, které jsou jejich dopadem, například skrze železniční násep či automobilovou zácpu, ve výsledku tedy působí stejně jako vyústění kanalizace do strouhy nebo zahrádka před hospodou, jen jejich změna je složitější. Je potřeba dbát o obé.
Nedílnou součástí zpracování nového Územního plánu je Architektonická koncepce.

Název projektu:
Územní plán města Hostomice
Klient:
Město Hostomice
Adresa:
Hostomice
Typ:
územní plán
Soutěž:
2013 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti / Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
krajina a životní prostředí - Jan Dřevíkovský
infrastruktura - Miroslav Procházka
dopravní řešení - Květoslav Syrový
infrastruktura - Jitka Thomasová