Sportovní centrum Chrudim

Sportovní centrum Chrudim 2013

Původně na místě dnešního sportovního areálu stály dvě samostatné vznosné stavby – sokolovna a krajský úřad, obě otočené průčelím do Tyršova náměstí. Dvojice staveb zakončovala prospekt Široké ulice, na který jsou postupně navěšena náměstí městského centra, Resselovo, Školní a Tyršovo náměstí a zároveň se k ní otáčí množství pro město významných staveb – škola, kostel, Muzeum barokních soch.  Právě včele toho všeho stál a stojí bývalý krajský úřad, dnešní Tyršův dům a s ním ve dvojici sokolovna.
Ze současné změti staveb navrhujeme zachovat stavby pouze dvě, sportovní halu a Tyršův dům. Na místo původní sokolovny navrhujeme „sokolovnu“ novou, která v sobě slučuje veškeré provozy sportovního areálu a její součástí se stává i zachovaná sportovní hala. V rekonstruovaném Tyršově domě je umístěn hotel. Nová sokolovna s pravidelným rastrem svého obkladu obemyká hotel Tyršův dům, od kterého je oddělena soukromou zahradou. Sokolovny v sobě tradičně mísí utilitu sportovišť a vzletnost a krásu chrámů sportu. Chceme naším návrhem navázat právě na tento fenomén. Nenavrhujeme a vzhledem ke kontextu místa ani nemůžeme navrhovat ocelokolnu předměstským sportovních hal, navrhujeme tedy stavbu, která má jednoduché podlouhlé dispoziční schéma, využívá plně potenciálu sportovní haly, na kterou doléhá a svým provedením a kvalitou musí navazovat na své okolí a souvislosti – městské centrum, novorenesanční školy, Muzeum barokních soch a tradici sokoloven.

Název projektu:
Sportovní centrum Chrudim
Adresa:
Chrudim
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2013 - 3. místo ve veřejné architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Spolupráce: Tomáš Novotný
Spolkový dům a altán Pod Kaštany

Spolkový dům a altán Pod Kaštany 2015

Spolkový dům i altán jsou umístěny na travnatém placu Pod kaštany. Placu přiléhajícím k hlavní silnici procházející vesnicí, kde se pravidelně koná Svatováclavská pouť a který přímo navazuje na náves.  Dvojice staveb jej ohraničuje a zároveň se k němu obracejí čelem: Spolkový dům řadou vysokých prosklených dveří, altán mírně vyvýšenou krytou palubou.  Schéma rozmístění funguje i v případě, že je postavena jen jedna ze staveb, dům vždy ovládne prostor Podkaštaní.
Lokalita pro umístění Spolkového domu a dřevěného altánu byla vytipována v architektonicko-urbanistické koncepci, kterou jsem zpracovali v roce 2013.

Název projektu:
Spolkový dům a altán Pod kaštany
Klient:
Obecní úřad Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
6350 m2
HPP:
1300 m3
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Spolupráce: Tomáš Feistner, Kateřina Gloserová, Klára Pavlištová
Bowlingové centrum

Bowlingové centrum 1999

Zadáním bylo postavit bowlingové centrum a  restauraci, s maximálním využitím původního hospodářského stavení.

Filosofií  řešení bylo fyzicky a prostorově zachovat původní objekt stodoly, po celé délce ho radikálně rozříznout a propojit s novým objektem, který je k objektu podélně dostavěn. Nevznikl kontrast mezi starým a novým, ale naopak celek, kde tato hranice není rozpoznatelná.

Pro hlavní čtyři bowlingové dráhy je využito původní kamenné lodi stodoly, část krovu stodoly je po celé délce zvednuta, otevřena a vodorovně prodloužena nad nově přistavěný objekt.  Koruna zdi původní stodoly tvoří zábradlí restaurace . Návštěvník restaurace tak vlastně nakukuje otevřeným krovem do původní stodoly – bowlingových drah. Pro další prostory restaurace bylo využito slepence hospodářských budov, navazujících na stodolu. Nestejnost výšek původních objektů se promítla v interiéru restaurace.

Opticky hlavním materiálem stavby jsou původní opravené kamenné zdi stodoly a prolínající se nové a staré dřevěné  konstrukční prvky natřené modro-šedo-zelenou lazurou. Obojí je doplněno velkými bloky žluto-béžového kletovaného betonu. Důraz je kladen na barevnou tlumennost a patinu materiálů.

Název projektu:
Bowlingové centrum
Adresa:
Horoměřice
Typ:
sport / vzdělávání
Studie:
1998
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
1999
Tým:
Autoři: Michal Kuzemenský, Ivan Kraus, Tomáš Palkovský
Spolupráce: Lucie Ježková, David Macháček
Odborná spolupráce: Ivan Beneš (statika)
Školka Červený vrch

Školka Červený vrch 2020

Mateřská škola jako pavilon oranžerie a zároveň jako městský dům. Citlivě zapadá do pravoúhlého urbanismu okolí, má lapidární a přehledné prostorové schéma, je obklopena velkou zahradou a dbá na prostou energetickou logiku.

Název projektu:
MŠ ČERVENÝ VRCH ve Vokovicích
Klient:
Praha 6
Adresa:
Vokovice, Praha 6
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2020 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Obestavěný prostor:
4520 m2
HPP:
1505 m3
Investiční náklady:
50 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
Michaela Hudečková
Hasičárna v Úsilném

Hasičárna v Úsilném 2016

Nová budova hasičské zbrojnice má čtvercový půdorys o straně 12 m. Střecha je sedlová s hřebenem rovnoběžným s ulicí. V jihozápadním (zadním) rohu budovy je navržen vikýř umožňující částečné využití podkroví.
Zbrojnice sestává z parkovacího stání pro hasičský automobil, z učebny, převlékárny, sprch a dílny. Je navržena jako prostá omítaná stavba ve tvaru stodoly s jedním velkým vikýřem. Směrem k hasičské louce je vykonzolována pergola z ocelových profilů, pod kterou je možné umístit stůl a židle. Výška hřebene střechy je od úrovně terénu 7,7 m. Nová hasičská zbrojnice je umístěna přibližně 200m od návsi v návaznosti na obousměrnou ulici u „hasičské louky,“ která slouží potřebám požárních cvičení a je na ni umístěna věž na sušení hadic.

Název projektu:
Hasičská zbrojnice Úsilné
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
veřejná správa a komunita
Studie:
2016
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2019
Obestavěný prostor:
960 m2
HPP:
155 m3
Investiční náklady:
5 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid,
Kateřina Gloserová
Fotografie: Ondřej Bouška