Obnova historické městské části Děčín – Podmokly

Obnova historické městské části Děčín – Podmokly 2013

Město Děčín sestává z několika částí, které jsou od sebe „pečlivě“ odděleny. Děčín a Nové město od města Starého odděluje kopec a nájezdové oblouky mostu dálničního přivaděče. Podmokly, Letnou a Rozbělesy tratě a opět silnice první třídy v Podmokelské ulici. Pravý a levý břeh řeka Labe, nepřístupné mosty, trať a velké vzdálenosti. Každá část je ve výsledku nucena fungovat tak trochu sama. Síla však tkví v jejich propojování, především pěším a cyklistickém. Trhy, obchody a události budou oslovovat namísto tisíců 5-ti tisíců třeba i 50. V místech jejich propojení mohou potom krystalizovat krásná a doslova životaplná místa.
Samotné Podmokly jsou specifické svou uzavřeností – ze dvou stran trať, z třetí skalnatý lesopark. Všechny vjezdy do území vyjma dvou jsou pod viadukty, zbylé – přejezd u pivovaru a Teplická, z principu nevlídný dálniční přivaděč. A uvnitř uzavřená struktura Podmokel hledící na budovu Nádraží.
Po vyhrané soutěži jsme zpracovali územní studii na celé řešené území, nyní zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení a pro provedení stavby na etapu C – spodní část ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí.

Název projektu:
Obnova historické části Děčín – Podmokly
Klient:
Statutární město Děčín
Adresa:
Podmokly, Děčín
Typ:
prostranství
Soutěž:
2013 - 1. místo ve veřejné architektonické soutěži
Studie:
2014
Realizace:
2018-2020
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Ing. Květoslav Syrový / dopravní řešení
Trevisan ateliér + / Ing. Jitka Trevisan
Plavecký bazén

Plavecký bazén 2015

Nový plavecký bazén na Václavském předměstím navrhujeme jako odpověď na dvojí zadání. Poptávku po nové racionální a úsporné stavbě městského krytého bazénu s venkovním areálem a vyřešení prostranství před fotbalovými hřišti, přiléhajícího k trati a silnici E49, prostranství mezi Václavským a Pražským předměstím, placu kterému dominuje lesnická škola – vnitřní periferie Písku.

Název projektu:
Plavecký bazén
Adresa:
Písek
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
29800 m3
HPP:
2550 m2
Investiční náklady:
217 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner, Ondřej Pchálek, Vojtěch Ružbatský
Odborná spolupráce: SIAL
Architektonická koncepce obce Voselno

Architektonická koncepce obce Voselno 2013

Název projektu:
Architektonická koncepce obce Voselno
Klient:
Obec Úsilné
Adresa:
Úsilné
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2013
Stav projektu:
dokončeno
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Květoslav Syrový (konzultace dopravního řešení)
Dětský domov v Lazci u Příbrami

Dětský domov v Lazci u Příbrami 2015

Dětský domov v Lazci
Zadáním je navrhnout novostavbu dětského domova v Lazci u Příbrami. Novostavba má za úkol nahradit nevyhovující  stávající dům na témže pozemku, který nadále bude sloužit jako prostorová rezerva. Projekt jako celek má být racionální a neokázalý.
Novostavba je umístěna v půdorysné stopě bývalé stáje, aby byla zachována atmosféra a charakter venkovského statku. Také orientace stávajících stájí  (východ – západ) je pro obytné budovy optimální. S budovou stávajícího dětského domova tvoří novostavba dvůr, místo hlavního vstupu do Domova i celého areálu.  Ve východní části areálu vzniká oblast většího soukromí, jakási privátnější část pro ubytované děti, zahrada. Podobné logice je podřízeno i dispoziční uspořádání domu. Na společný dvůr (tedy na západ) se navržený dům otvírá svými komunikačními či společnými prostory. Na východ jsou okna s pokojů dětí a v přízemí jídelna přímo spojená se zahradou. Při severním okraji pozemku jsou dvě stodoly, dnes nevyužívané, jejichž konstrukci sanujeme a umožňujeme využití na sklady, venkovní hernu, kryté hřiště.
Budova má dvě podlaží a je nepodsklepená. V přízemí jsou umístěny hlavní společné obytné prostory  – vstupní hala, kuchyň, jídelna a herna. Vstupní hala propojuje hlavní dvůr areálu se zahradou a každé dítě v něm má svoji skříňku pro skladování přezuvek.  Mezi dvěma obytnými křídly je umístěn trakt s administrativním a technickým zázemím budovy. Horní podlaží je čistě obytné. Každá část má tři dvoulůžkové a 2 jednolůžkové pokoje, každý s vlastním sociálním zázemím.  V každé skupině je umístěna prádelna a společná koupelna s vanou. Obě skupiny jsou v horním podlaží propojeny přes místnosti vychovatele.
Konstrukce budovy je zděná z keramických bloků, stropy a schodiště jsou železobetonová. Velikosti otvorů pláště budovy jsou standardní. Střecha je sedlová s mírným spádem, krov je nahrazen středovou zdí. Zdroj vytápění budovy je v této projekční fázi předpokládán tepelným čerpadlem kombinovaným s elektrokotlem.

Název projektu:
Dětský domov v Lazci u Příbrami
Klient:
nadace A. Brochier kinderfonds Stiftung
Adresa:
Lazec u Příbrami
Typ:
bydlení
Studie:
2015
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
3905 m3
HPP:
905 m2
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, Ida Chuchlíková, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Tomáš Feistner
Miroslav Pazdera
Architektonická koncepce města Luže

Architektonická koncepce města Luže 2012

Název projektu:
Architektonická koncepce města Luže
Klient:
město Luže
Adresa:
Luže
Typ:
urbanistická koncepce
Studie:
2012
Stav projektu:
dokončeno