Kulturní a administrativní budova v Neratovicích

Kulturní a administrativní budova v Neratovicích 2018

Název projektu:
Kulturní a administrativní budova v Neratovicích
Klient:
město Neratovice
Adresa:
Neratovice
Typ:
veřejná správa a komunita
Soutěž:
2018 - 2. místo v architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
celkem rekonstrukce staveb: 48 829 m3
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová / architektura
Vojtěch Ružbatský / architektura
Dušan Sabol / architektura
Výstavba bytového komplexu Andromeda

Výstavba bytového komplexu Andromeda 2019

Název projektu:
Výstavba bytového komplexu Andromeda
Klient:
Andromeda Invest, s.r.o.
Adresa:
sídliště AVP, Košice
Typ:
bydlení
Soutěž:
2019 - 1.místo ve vyzvané architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
240510 m3
HPP:
HPP 74 321,0 m2, 507 bytových jednotek m2
Investiční náklady:
1,8 miliardy Kč
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová / architektura
Vojtěch Ružbatský / architektura
Dušan Sabol / architektura
Pavla Drbalová / krajinná architektura
Marie Gelová / krajinná architektura
Klára Stachová / krajinná architektura
Květoslav Syrový / dopravní řešení
Edukační centrum Rudolfinum

Edukační centrum Rudolfinum 2019

V současnosti Edukační centrum využívá pro své programy Sukovy síně. To zvyšuje a komplikuje využití Sukovy síně, která je určena především hudební produkci, a klade vyšší nároky na přípravu sálu a přepravu věcí potřebných k programům (hudební nástroje, podsedáky, atd). Zároveň se ale ti, kteří program absolvují, pohybují ve velkorysých a krásných prostorech Rudolfina. Vstupují do budovy reprezentativním schodištěm, setkávají se ve velké dvoraně a většinu času tráví právě v Sukově síni. Tento prostorový a dramatický zážitek je zásadní součástí prožitku, který si absolventi programů odnášejí.

Za klíčové tedy považujeme navrhnout prostory Edukačního centra tak, aby byly v co nevyšší míře schopny konkurovat současnému prožitku, který si účastník programu odnáší.

Předkládáme návrh, který vytvoří z Edukačního centra autonomní a svéráznou součást budovy s jasným provozním schématem a prostorovými kvalitami. V Iimitech, které zvolené prostory pro Edukační centrum přinesly – tedy především velikost a akustická kvalita sálů, vidíme příležitost, proč při větších či hudebně náročnějších programech, využít Sukovu síň a tím udržet Edukační centrum v užším spojení s Rudolfinem.

Název projektu:
Edukační centrum Rudolfinum
Klient:
Česká filharmonie
Adresa:
Staré Město, Praha
Typ:
interiér
Soutěž:
2019 - 2. místo ve vyzvané soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Investiční náklady:
5,5 mil. Kč
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Alžběta Widholmová / architektura
Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly

Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly 2017

Dominantní zůstává budova staré školy s plotem a zahradou. Rozšíření školy se v této konstelaci staví jako loď k přístavu. Jako hospodářské k reprezentativnímu. Neformální záda městské instituce vtahují veřejnost do hry. Nekladou nepřiměřeně vysoké nároky, nelpí malicherně na dokonalém detailu. Mohou být reprezentativní i bez ostychu užívaná. Občansky srozumitelná a praktická. Neoddělitelná od původní zahrady, která tvoří tu důležitější součást navrhované architektury.

Název projektu:
Řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly
Klient:
Město Starý Plzenec
Adresa:
Starý Plzenec
Typ:
sport / vzdělávání
Soutěž:
2017 - 3. místo v architektonické soutěži
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
26570 m3
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Dušan Sabol
Vojtěch Ružbatský
Kateřina Gloserová
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 2018

Sociálně zdravotní komplex navrhujeme jako jednu budovu. Dvě „věže“ – pavilony v zahradě na společném parteru. Ve věžích jsou v patrech umístěny jednotlivá oddělení, v parteru veškeré společné zázemí. Podélný parter je na jedné straně reprezentativním vstupem otevřeným veřejnosti, na straně druhé je zapuštěn do svahu jako technické zázemí domu. Navrhované schéma je přehledné, omezuje množství a složitost pohybu mezi jednotlivými částmi stavby, nabízí kvalitní prostory pro klienty, kterým se stává domovem. Celkový počet klientů je 192.

Název projektu:
Sociálně zdravotní komplex Červený kopec
Klient:
Statutární město Brno
Adresa:
Brno
Typ:
bydlení
Soutěž:
2018 - 3. místo v užší architektonické jednofázová projektová soutěži o návrh
Stav projektu:
dokončeno
Obestavěný prostor:
45800 m3
HPP:
10195 m2
Investiční náklady:
358 mil. Kč
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský / architektura
Kateřina Gloserová / architektura
Dušan Sabol / architektura
Alžběta Widholmová / architektura
Marie Gelová / krajinná architektura
Pavla Drbalová / krajinná architektura
Klára Stachová / krajinná architektura