Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni

Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni 2017

Základním principem řešení rekonstrukce Jiráskova náměstí a klášterní zahrady je jasné definování jednotlivých prostranství, zpřehlednění a dobrá orientace v prostoru, iniciace dějů. Jednoznačné a nekomplikované řešení dopravy a přiměřené zacházení s vodou. Rozšiřujeme chodníky a vozovky zužujeme. Potvrzujeme prostor před klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých forem odpočinku. Zachováváme jeho paměť v podobě jírovců. Autobusovou točnu měníme na klidný parčík. Z předškolí vytváříme školní zahradu. Klášterní zahradě ponecháváme její intimitu a skrytost.

Název projektu:
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
Klient:
Nadace Proměny Karla Komárka a Statutární město Plzeň
Adresa:
Plzeň 2, Městský obvod Plzeň - Slovany, Plzeň
Typ:
urbanismus
Soutěž:
2017 - 1.místo v architektonické soutěži, probíhá Studie stavby
Studie:
2017-2018
Stav projektu:
zpracovává se projekt
Investiční náklady:
145 mil. Kč
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Kateřina Gloserová / architektura
Helena Sladovníková / architektura
Dušan Sabol / architektura
Marie Gelová / krajinná architektura
Pavla Drbalová / krajinná architektura
Květoslav Syrový / dopravní řešení
David Vančuřík / vodohospodářské řešení
Scéna pro hru Série bezdůvodných aktů

Scéna pro hru Série bezdůvodných aktů 2017

autor: Ondřej Novotný
režie: Eva Rysová
scéna: Ondřej Synek, Adéla Součková
kostýmy: Anna Vránová
hudba: Zuzanna a Antonis Skolias
dramaturgie: Ondřej Novotný

hrají: Julie Goetzová, Marie Jansová, Ondřej Jiráček, Jiří Kniha, Václav Marhold
délka představení: 120 minut

Dramatická báseň o nicotě.

Opulentní hostina je záminkou k manipulaci, mocenskému boji i naivnímu hledání dobra, pravdy, krásy. V komorní atmosféře luxusní vily hledáme kořeny vlastní nicotnosti, nihilismu prorůstajícímu do všech společenských vrstev, rodinných vazeb i buněk lidského organismu, pátráme po příčinách zdánlivě bezdůvodného a zbytečného zla, ze skříní vytahujeme kostlivce kanibalistických bakchanálií i plejtváků obrovských. Přízračná a absurdní atmosféra se snoubí se sklony pro jazykový experiment. Milujeme toho, kdo nás nemiluje, můžeme se mstít i nechat si transplantovat hlavu. Jídelna, obývák i bazén se proměňují v bitevní pole, které můžeme ovládnout nebo se nechat sežrat. Útržky křivd jako předehra k tanci smrti. A přesto: člověk je v podstatě biofilský! Tak proč?

Název projektu:
Scéna pro hru Série bezdůvodných aktů
Klient:
Studio Hrdinů
Adresa:
Studio Hrdinů, Praha
Typ:
scéna
Studie:
2017
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2017
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Vojtěch Ružbatský
Studie intravilánu obcí Bezdědice a Radouš

Studie intravilánu obcí Bezdědice a Radouš 2017

Cílem této práce je navrhnout rekonstrukci návsí obcí Bezdědice a Radouš v blízkosti Hostomic. Návrhujeme celkovou koncepci i drobný detail. Navrhujeme návod, jak postupně s obecními prostranstvími pracovat.

Bezdědice jsou ves, která z velké části přiléhá přímo k návsi, pak už jen několik ulic, jedna z nic novodomá, plácek s hřištěm, stará škola. Její náves je mnohovrstevnatá a na první pohled nečitelná. Rybník, kostel, mnoho stromů, potok, prostor za kostelem.

Náves navrhujeme zpřehlednit v otevřené čás- ti kolem rybníka a dětského hřiště. Navrhujeme jednu cestu podél jižní strany návsi přidat a jednu cestu zrušit. Nová cesta zpřístupní domy podél ní, zrušená cesta umožní spojit dva oddělené zelené placy v jeden s větším hřištěm a volným placem, který vlastně na návsi není. Prostor před kostelem upravujeme jako nástup do kostela, dá se zde sedět na lavičkách i pohodlně zaparkovat.

Radouš je ves s krásnou návsí, drobnými uličkami, schovaným potokem, železniční zastávkou a nepříjemnou zatáčku na tahu silnice 1. třídy. Návrh podtrhuje a zpřístupňuje kvality, která obec má a potlačuje negativa zastoupená především silnicí 1. třídy.

Název projektu:
Studie intravilánu obcí Bezdědice a Radouš
Klient:
Město Hostomice
Adresa:
Bezdědice, Radouš, Hostomice
Typ:
urbanismus
Studie:
2017
Tým:
re:architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid
Jakub Herza
Wellness hotel HMS_60

Wellness hotel HMS_60 2009

Projekt wellness hotelu s balneoprovozy. Prostor určený k pohodě. Objekt by měl působit prostým, strohým, romantickým dojmem. Pohoda vyplývající mimoděk z neohrabanosti. V kontextu místa velké stavení, citace utilitární neurbanizované stavby, syrové materiály, základní objem, mírně neohrabaný, nepřesné tvary, nerovná omítka – házená na „bochánky“, tak jako na „neviditelných“ místech staveb v okolí. Bunkr. Kravín. Stodola. Pec. Kontrast velkého objemu a drobné, rukodělné práce. Pracovní název pro tento návrh byl „pocukrovaný bunkr“.

Hotel s 54 lůžky / 27 pokojů, 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zadní zásobovací komunikaci a zásobovací vstup a výstup v zadní části v úrovni suterénu. V suterénu je umístěno wellnes centrum – balneo provozy: bazén, sauny, terapie.. V přízemí je recepce hotelu, konferenční sál, další terapie wellness centra a sociální zázemí. V ostatních nadzemních podlažích jsou pokoje, chodba s horním osvětlením. Objekt má dvě schodišťové šachty, v západním schodišti je umístěn výtah.

Název projektu:
Wellness hotel HMS_60
Klient:
soukromá osoba
Adresa:
Horoměřice
Typ:
hostinské
Studie:
2004-2006
Stav projektu:
dokončeno
Realizace:
2009
Obestavěný prostor:
10610 m3
HPP:
570 m2
Investiční náklady:
62 mil. Kč
Tým:
Michal Kuzemenský, David Macháček
Ivan Beneš / statika
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská

Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská 2017

Řešené území, ulice 1. Máje a ulice Pivovarská, je možné nazvat páteří města Vimperk. Tvoří totiž podstatnou osu, přepojení ve směru východ – západ. Vede z periferie skrz postupně zhušťující se zástavbu až do historického centra a ústí do ní několik podstatných ulic. Ze severu jsou to ulice Nad stadionem (propojení na sídliště) a Hřbitovní, kterou je možné podél arboreta, hřbitova a zahrádkářských kolonií dojít za město nebo odbočit směrem k zámku. Z jihu jsou to ulice Sadová, Rožmberská, Kostelní a Svornosti, které traktují ulici Pivovarskou a v místech křížení vytvářejí malá rozšíření, náměstíčka. Podstatným pěším přepojením je také „Zlatá stezka“, která do města vstupuje z jihozápadu a vede až k zámku, propojuje při tom také náměstí Svobody s ulicí Pivovarskou a v části Pivovarských teras umožňuje výhledy na zámek. Z ulice Pivovarské také ústí pěší propojka „Podzámčí“ vedoucí k zámku.

Důležitost této osy je potvrzena rozmístěním institucí vzdělávacích, kulturních, správních; sportovišť i komerce. V historické, hustěji zastavěné části se nachází živý obchodní parter. Nachází se tady množství cílových bodů a tomu odpovídá také intenzita dopravy.

Oblast má velký potenciál, který je však v současné době zablokován organizací veřejného prostoru ve prospěch automobilové dopravy. Pobyt a pohyb pěších je nepříjemný a někdy dokonce nebezpečný. Tuto situaci lidé řeší tak, že se snaží dojet automobilem až k cílovému bodu. Výsledkem je veliká poptávka po parkovacích stáních, které na omezené ploše v centru města zabírají většinu veřejného prostoru. Nejenom velká míra parkovacích míst ale hlavně jejich nevhodná organizace způsobuje nepřehlednost a umocňuje diskomfort při pohybu pěšky. Šířky chodníků jsou často pod hranicí minimálních přípustných rozměrů a lidé se v klíčových místech centra města zdržují pouze nevyhnutelně krátkou dobu. Ve výsledku pak zdánlivá výhoda pohodlného parkování přímo před cílem, je ve skutečnosti nevýhodou, protože brání plnohodnotnému užívání veřejného prostoru a také efektivnějšímu využívání služeb v něm umístěných.

Územní studie na celé řešené území byla zpracována v roce 2017. V roce 2020 byla zahájena stavba 1. etapy.

Název projektu:
Územní studie Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská
Klient:
Město Vimperk
Adresa:
ulice 1. máje a Pivovarská, Vimperk
Typ:
prostranství
Studie:
2017
Realizace:
2020-2021 I. etapa
Investiční náklady:
52 mil Kč - 1. etapa
Tým:
re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid